... / ... / Neurovasculaire aandoeningen / Hersenbloeding

Hersenbloeding

Met hersenbloeding bedoelen we een bloeding in het hersenweefsel. Ongeveer 15% van de patiënten met een CVA heeft dit. De verschijnselen van een hersenbloeding lijken erg op die van een herseninfarct, vooral als het meer dan enkele dagen geleden is.

In de eerste uren zijn er enkele opvallende verschillen. Patiënten met een hersenbloeding hebben in het begin vaak  gedaald bewustzijn (van sufheid tot coma), braken, veel hoofdpijn. In de eerste weken na een hersenbloeding sterft meer dan een derde van de patiënten, meestal als gevolg van de ernstige hersenbeschadiging die optreedt. Dit is drie keer zoveel als na een herseninfarct. Ook hersenbloedingen treden op bij oudere mensen, en hoge bloeddruk is een zeer sterke risicofactor, evenals alcoholgebruik.

De oorzaken van een hersenbloeding zijn:
Een combinatie van een broze vaatwand door aderverkalking of door amyloidangiopathie, (ophoping van eiwitten en afvalstoffen) en hoge bloeddruk. Dit komt vaak voor bij oudere mensen. Stoornissen in de bloedstolling, door ziekte of als bijwerking van medicijnen. Bijzondere oorzaken zijn bijvoorbeeld aangeboren vaatafwijkingen. Dit is meestal te zien bij patiënten van jongere leeftijd.