... / ... / Praktische informatie / Inschrijving

Inschrijving

U meldt zich bij de receptie waar u ingeschreven wordt. Het kan vervelend zijn dat u eerst deze informatie moet geven als u pijn heeft. Het is echter nodig voor een goed verloop van de behandeling. De administratief medewerker laat u plaats nemen in de wachtkamer van de SEH.

Na de inschrijving zal er door een verpleegkundige in de Triageruimte of behandelkamer triage plaatsvinden. Aldaar zal aan de hand van uw klachten de urgentie worden bepaald van de medische behandeling.

Na de Triage zult u afhankelijk van het letsel of aandoening meegenomen worden naar een behandelkamer of kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.U wordt zo spoedig mogelijkgeholpen.

U mag niets eten of drinken voordat de arts u gezien heeft. Dit in verband met onderzoeken die u eventueel moet ondergaan.

Mocht u tijdens het wachten problemen ervaren, meldt u zich dan a.u.b. even aan de balie.Wat is triage en hoe werkt dit?
De artsen en verpleegkundigen van de SEH stellen alles in het werk om wachttijden te voorkomen. Toch komen wachttijden voor. Om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd geholpen wordt maken we gebruik van triage. Patiënten die zich bij de spoedeisende hulp melden worden gezien door een triageverpleegkundige. De verpleegkundige stelt de benodigde zorg vast, maar bepaalt bovendien welke prioriteit de zorg heeft.

Triage werkt op basis van kleuren. Elke kleur geeft de mate van spoed aan.

 Rooder is directe hulp vereist
 Oranjeer is snelle hulp vereist ,(het streven is 10 minuten)
 Geeler is geen spoed geboden en de behandeling kan even wachten (Het streven is u binnen 1 uur te helpen)
 Groende behandeling kan langere tijd wachten ( Het streven is dat een arts u binnen twee uur helpt. Als het druk is, kan het langer duren.)
 Blauwde behandeling is het minst spoedeisend. Het streven is dat een arts u  binnen vier uur helpt. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts of  met een huisartsenpost.

De kleur geeft informatie over de snelheid van het traject van onderzoek en behandeling dat voor uw hulpvraag van toepassing is.

Iedere patiënt volgt een traject dat past bij zijn of haar urgentiecategorie. Het kan daardoor voorkomen dat u langer moet wachten dan een patiënt, die na u binnen is gekomen of dat u sneller aan de beurt bent dan patiënten die al zaten te wachten. 

Als u aan de beurt bent, neemt de Triageverpleegkundige u mee naar de triagekamer. Mogelijk verricht de verpleegkundige daar al enkele handelingen, zoals het meten van uw bloeddruk, polsslag, temperatuur.

Ook kan u gevraagd worden of u de afgelopen drie maanden in het buitenland in een ziekenhuis bent geweest en behandeld. Dit in verband met de MRSA-bacterie die gevaarlijk kan zijn voor patiënten met een verminderde weerstand.

Uitslagen van het bloedonderzoek laten minimaal 1 uur op zich wachten. Indien er röntgenfoto’s gemaakt moeten worden, gebeurt dit op de eigen röntgenkamer van de Spoedeisende Hulp.