... / ... / Praktische informatie / Wachtruimte / Wachttijden

Wachtruimte / Wachttijden

Het kan zijn dat u enige tijd moet wachten voordat u wordt geholpen. Ernstig zieke patiënten en kinderen hebben voorrang. U wordt dus niet altijd op volgorde van binnenkomst geholpen. Omdat de drukte wisselend is, is van tevoren niet altijd in te schatten hoe lang u moet wachten. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

De wachttijden op de SEH kunnen lang zijn en patiënten die zich later hebben gemeld kunnen eerder geholpen moeten worden. 

Mocht tijdens het wachten uw klachten verergeren, meld dit dan a.u.b. aan de baliemedewerker of verpleegkundige van de afdeling. 

Bezoek/familie

  • Familie of vrienden die met u mee zijn gekomen, kunnen wachten in de wachtkamer.
  • Bij voorkeur niet meer dan 1of 2 personen mee met de patiënt op de behandelkamer, afhankelijk van de ruimte en de toestand van de patiënt, dit altijd in overleg met de verpleegkundige.
  • In verband met privacy verzoeken wij u te wachten in de wachtkamer of behandelkamer en niet op de gang. Het wachten op de gang kan voor het personeel en overige patiënten storend zijn.
  • Tijdens het onderzoek en/of behandeling kan U verzocht worden buiten de kamer te wachten
  • Indien u de voorkeur geeft buiten of in de grote hal van het ziekenhuis te wachten, overleg dit dan met verpleegkundige of baliemedewerker.
  • U kunt, in overleg met de verpleegkundige, gebruik maken van de telefoon op de behandelkamer ook is mobiel bellen op de afdeling toegestaan.
  • Wij hebben begrip voor uw emoties, maar agressief of beledigend gedrag naar medewerkers of bezoekers tolereren wij niet op de afdeling Spoedeisende Hulp. U kunt de toegang tot het ziekenhuis voor een bepaalde tijd ontzegd worden.