... / ... / Over het Sikkelcelcentrum / Wat doet het Sikkelcentrum?

Wat doet het Sikkelcentrum?

Het kinder-Sikkelcelteam bestaat uit een kinderarts-hematoloog, een sikkelcel- en thalassemie verpleegkundige, een medisch maatschappelijk werker, een onderzoeker en een vrijwilliger.

Wanneer er sprake is van veel pijn en complicaties in organen of botten zijn daarnaast een aantal specialisten uit andere vakgebieden nauw betrokken bij de zorg.


koppies

Het sikkelcelcentrum is een onderdeel van de afdeling Hematologie van het Erasmus MC en vervult een centrale en regionale rol bij de behandeling van patiënten met een hemoglobinopathie, zoals sikkelcelziekte en/of thalassaemieën. Het centrum richt zich op voorlichting, genetische counselling en het verbeteren van (preventieve) zorg voor dragers, patiënten en hun kinderen.