... / ... / Patiëntenzorg / Op de polikliniek

Op de polikliniek

sikkel3In het begin komt u elke drie tot vier maanden met uw kind op het spreekuur op de polikliniek voor controle, en om u de gelegenheid te geven vragen te stellen. Geleidelijk leert u de behandelende artsen, sikkelcelverpleegkundige en medisch maatschappelijk werker steeds beter kennen.

Het is natuurlijk altijd mogelijk tussentijds contact op te nemen voor het stellen van vragen of bij problemen.

Sikkelcelziekte is een chronische ziekte. Dat betekent dat de ziekte niet over zal gaan.

Ook als het goed gaat moet u toch elk half jaar met uw kind op de polikliniek komen voor controle. Het is belangrijk dat u tijdens de afspraak met de kinderarts-hematoloog vertelt hoe het gaat met uw kind. Als uw kind klachten heeft, of heeft gehad zoals pijn, benauwdheid of andere dingen waarvan u niet zeker bent of dat met de sikkelcelziekte te maken heeft, is het goed om dat te vertellen.

De kinderarts stelt bijvoorbeeld vragen over:

  • Hoe vaak uw kind een sikkelcelcrisis heeft doorgemaakt de afgelopen tijd
    en waar hij of zij precies last van had.
  • Het aantal keer dat er sprake was van koorts.
  • Of er antibiotica is gegeven, en of het lukt om de medicijnen goed in te nemen.
  • Hoe vaak uw kind opgenomen is geweest.
  • Bloedtransfusies zijn gegeven aan uw kind.


Naarmate uw kind ouder wordt, bezoekt u de polikliniek elk half jaar en vindt éénmaal per jaar bloedonderzoek plaats.