... / ... / Patiëntenzorg / Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis

Soms is het nodig dat uw kind in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Opname in het ziekenhuis kan nodig zijn, omdat het thuis niet (meer) lukt de klachten te bestrijden.

sikkel4Opnamegesprek
Op de verpleegafdeling vraagt de verpleegkundige u naar eventuele medicijnen (graag in originele verpakking meenemen), allergieën en voedingsvoorschriften van uw kind en hoe u gewend bent met uw kind om te gaan. Daarbij gaat het vooral om bijzonderheden die naar uw mening van belang zijn voor een goede opvang. Ieder kind dat opgenomen wordt, krijgt een polsbandje met zijn of haar persoonlijke gegevens.

Slaapzalen
Op de afdeling zijn kamers met één en vier bedden. Afhankelijk van de reden van opname komt uw kind alleen of met andere kinderen te liggen. Een verpleegkundige laat u de afdeling zien: de zalen, kamers en de speelkamers. De kinderarts en een arts in opleiding (co-assistent) spreken met u over de klachten van uw kind, over ziekten, eventueel medicijngebruik en de gezinsachtergrond. Daarnaast onderzoeken ze uw kind lichamelijk en nemen eventueel wat bloed af.

Begeleiding
Hoe een kind op de ziekenhuisopname reageert is afhankelijk van zijn of haar aard, leeftijd, voorafgaande ervaringen en voorbereiding. Samen met u willen we proberen uw kind zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen. De arts, verpleegkundige en pedagogisch medewerker hebben ieder hun aandeel in de dagelijkse behandeling van en zorg voor uw kind. Vanzelfsprekend zullen ze u hier zo veel mogelijk bij betrekken. Op de afdeling wordt bovendien in de gaten gehouden hoe uw kind de opname verwerkt.

Meestal is een dag van tevoren bekend op welke tijden uw kind onderzocht wordt of behandeld wordt zodat u daaraan uw afspraken kunt aanpassen. Met de arts, verpleegkundige en pedagogisch medewerker kunt u overleggen, of u wel of niet bij onderzoek en ingrepen aanwezig zult zijn. U kunt altijd bij uw kind blijven slapen behalve wanneer uw kind op de Intensive Care is opgenomen.

Het is belangrijk dat uw kind zich zo normaal mogelijk blijft ontwikkelen tijdens de opname. Daarom biedt het ziekenhuis ruime gelegenheid om te spelen en onderwijs te volgen.

Naar huis
Meestal vindt het vertrek (ontslag) uit het ziekenhuis in de ochtend plaats. Voor u met uw kind weggaat, heeft u nog een gesprek. In dat gesprek krijgt u richtlijnen over eventueel medicijngebruik, dieet en verzorging. Als uw kind nog verpleegkundige zorg nodig heeft spreekt de verpleegkundige daar met u over. Een zogeheten transferverpleegkundige kan de nodige zorg voor u thuis regelen. Tot slot zal er ook nog een afspraak worden gemaakt voor het eerst volgende bezoek op de polikliniek.

Het is mogelijk dat uw kind nog enige tijd nodig heeft om te verwerken wat er allemaal in het ziekenhuis is gebeurd. Sommige kinderen zijn opeens bang alleen gelaten te worden, hebben moeite om te gaan slapen of plassen weer in bed. Over het algemeen verdwijnen deze reacties na korte tijd.