Sikkelcelcentrum

In het sikkelcelcentrum van het Erasmus MC-Sophia worden kinderen behandeld met sikkelcelziekte en thalassemie

Sikkelcelcentrum

In het sikkelcelcentrum van het Erasmus MC-Sophia worden kinderen behandeld met sikkelcelziekte en thalassemie

 
Sikkelcelziekte en thalassemie zijn erfelijke bloedziekten die vooral voorkomen bij bevolkingsgroepen die van oorsprong uit de Antillen, Suriname, het Middellandse Zeegebied. Afrika en Azie komen. Het Sikkelcelcentrum van het Erasmus MC-Sophia begeleidt deze kinderen vanaf de babytijd tot ongeveer 18-jarige leeftijd.
Lees meer
Ons kinder-Sikkelcelteam bestaat uit een kinderarts-hematoloog, klinisch geneticus erfelijkheidsarts), sikkelcelverpleegkundige, medisch maatschappelijk werker en een
medisch psycholoog. Het uitgangspunt van het kinder-Sikkelcelteam is dat u en uw kind
zo gewoon mogelijk kunnen leven met deze ziekte. We begeleiden u in het omgaan
met de ziekte van uw kind. Daarbij werken we graag samen met de meebehandelende
kinderartsen in de regionale ziekenhuizen, als die bij de zorg betrokken zijn.

Lees minder

Lichtje voor Sophia sikkelcelziekte
Sikkelcelcentrum
Sikkelcelcentrum
Sikkelcelcentrum