Behandeling

Binnen het Schildklier Centrum Rotterdam is er een nauwe samenwerking tussen de betrokken internisten en oogartsen. Voor nieuwe patienten is er een zogeheten hogesnelheidstraject ontwikkeld, waarbij patienten in een dag alle benodigde onderzoeken krijgen en door de betrokken specialisten worden beoordeeld. Na een gezamelijk overleg van oogartsen en internisten wordt er aan het einde van de dag een behandelplan opgesteld.

De afdeling immunologie is nauw betrokken bij het behandel team voor patienten met de ziekte van Graves. Omdat de ziekte van Graves een immunologische aandoening is, wordt er in nauwe samenwerking met de endocrinologen en oogartsen onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van deze ziekte. Momenteel zijn de voorbereidingen voor een studie naar de werking naar een nieuw, en hopelijk beter medicijn, in volle gang.

grave

Het is bekend dat roken een negatieve invloed heeft op de oogziekte van Graves. Elke patient met de ziekte van Graves wordt dan ook ten stelligste aangeraden om te stoppen met roken.

Conservatieve maatregelen
Indien er sprake is van een milde vorm van Graves orbitopathie waarbij het gezichtsvermogen niet bedreigd is, en er enkel milde zwelling is van de weefsels rondom het oog, volstaan vaak conservatieve maatregelen. Lubricantia kunnen gebruikt worden om de klachten van irritatie en zandkorrelgevoel te verbeteren. Indien het oog onvolledig sluit, kan 's nachts een horlogeglasverband gedragen worden om het hoornvlies beter te beschermen.

Indien het gezichtsvermogen ernstig bedreigd is door de ontstekingsreactie van de weefsels rond het oog, kunnen medicijnen worden toegediend om te trachten deze ontstekingsreactie te verminderen. Dit gebeurt meestal in de vorm van intraveneus toegediend methylprednisolon. Met dit medicijn wordt getracht de zwelling van de weefsels rond het oog te verminderen zodat de oogzenuw minder in de knel zit. Tevens kan de zwelling van de oogleden door dit medicijn verminderen, waardoor het oog weer beter kan sluiten. Volstaat deze intraveneuze medicatie niet, dan kan besloten worden om met spoed een orbitadecompressie uit te voeren. Bij deze ingreep wordt een deel van het bot van de wanden van de oogkas verwijderd. Hierdoor krijgen de gezwollen weefsels meer ruimte en krijgt het oog weer meer plaats in de oogkas.

Indien het gezichtsvermogen niet bedreigd is en er geen sprake is van een actieve ontstekingsreactie, maar wel van een ernstige Graves oogziekte met uitpuilen van de ogen, dubbelzien, en/of retractie van de boven- en onderoogleden, gebeurt de chirurgische behandeling meestal in 3 stappen.

 • Orbitadecompressie
  (zie hoger)
 • Operatie aan de oogspieren
  Door ontsteking of verlittekening werken de spieren die de ogen bewegen niet goed meer, de symmetrie van de oogbewegingen wordt hierdoor verstoord. Vaak is het dubbelzien niet constant aanwezig en niet in alle blikrichtingen aanwezig. Het dubbelzien kan dan vaak verholpen worden door een prismaglas op een van de brillenglazen te plakken of in te bouwen in het brillenglas.
  Een oogspieroperatie wordt verricht bij ernstig dubbelzien, dat reeds 6 maanden stabiel is. Het doel van deze operatie is om het dubbelzien bij rechtuit kijken te verhelpen.
 • Operatie aan de bovenoogleden
  Normaal bedekt het bovenooglid het hoornvlies 1 tot 1.5 mm. Bij een hogere stand van het bovenooglid, zoals bij de Graves oogziekte vaak voorkomt, wordt al snel het wit van het oog onder het bovenooglid zichtbaar. Hierdoor krijgt de patient een verschrikte blik in de ogen. Het oog kan hierdoor vaak ook onvolledig sluiten waardoor er kans is op uitdroging van het hoornvlies. Met een operatie, kan men het bovenooglid laten zakken, waardoor de verschrikte aanblik verdwijnt en het oog weer volledig kan sluiten. Tevens kan in een tweede operatie, huid en vet van het bovenooglid verwijderd worden om de zwelling van het bovenooglid te doen afnemen.
 • Operatie aan de onderoogleden
  Normaal gesproken is er aan de onderzijde van het hoornvlies geen oogwit te zien. Is dit toch het geval, staat het onderooglid te laag, en is er sprake van onderooglidretractie. Door middel van een operatie via de binnenkant van het onderonderooglid, kan de stand van het onderooglid verhoogd worden. Meestal wordt hierbij een stukje oogwit van een donor oog gebruikt. Een ingreep om de zwelling van het onderooglid te verminderen, kan in een tweede tijd worden uitgevoerd.


oog