... / ... / ... / Medewerkers / W. Edward Visser

W. Edward Visser

W. Edward Visser (MD, PhD), is endocrinoloog-in-opleiding in het Erasmus MC, Rotterdam. Zijn promotieonderzoek onder supervisie van prof. dr. ir. Theo J. Visser richtte zich op het belang van schildklierhormoontransporters en dejodases in (patho)fysiologie en werd in 2010 cum laude afgerond. Daarna startte hij met zijn opleiding tot internist-endocrinoloog. Een Europese Marie-Curie Fellowship stelde hem in staat om een postdoctoral fellowship in 2013 te volgen aan de Universiteit van Cambridge (UK).

Diverse Nederlandse, Europese en Amerikaanse subsidies stellen hem in staat verder onderzoek te verrichten. Het onderzoek van dr. Visser richt zich voornamelijk op de regulatie van schildklierhormoon op celniveau door schildklierhormoontransporters, dejodases en kernreceptoren en het belang hiervan in bepaalde ziektebeelden (resistentie voor schildklierhormoon etc.). Op dit moment leidt hij een internationale multi-center trial waarin de effecten van het medicijn Triac worden onderzocht bij patienten met het Allan-Herndon-Dudley syndroom (mutaties in MCT8). Tevens doet hij onderzoek naar de rol van schildklierhormoon tijdens veroudering.

Dr. Visser publiceerde meer dan 40 internationale, wetenschappelijke publicaties en is reviewer voor diverse internationale endocrinologische tijdschriften.