... / ... / ... / Wetenschappelijke integriteit / Over wetenschappelijke integriteit in het...

Over wetenschappelijke integriteit in het Erasmus MC

Alle personen die aan het Erasmus MC verbonden zijn, en die werkzaam zijn in de wetenschap, hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van wetenschappelijke integriteit.

Het Erasmus MC onderschrijft de VSNU Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de herziene versie van  The European Code of Conduct for Research Integrity.

Het Erasmus MC heeft het beleid op het terrein van wetenschappelijke integriteit samengevat in de Erasmus MC Research Codes waarin de volgende aspecten aan bod komen: Richtlijnen publiceren en auteurschappen

  • Erasmus MC richtlijnen bij wetenschappelijk wangedrag -> Per 1 maart 2018 vervangt de ‘Meldingsregeling Wetenschappelijke Integriteit Erasmus MC’ hoofdstuk 2 van de Erasmus MC Research Codes
  • Richtlijnen gunstbetoon door bedrijven
  • Intellectueel eigendom
  • Onderzoek met patiëntengegevens en biomateriaal

Het Erasmus MC stelt haar integriteitsbeleid vast binnen de integriteitscode van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Iedere vier jaar wordt er door de Raad van Bestuur een ‘Vertrouwenspersoon Wetenschappelijk Integriteit Erasmus MC’ benoemd. Medewerkers en overige personen die contact willen opnemen met de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit worden verzocht zich te wenden tot diens ambtelijk secretaris, en tevens Secretaris Wetenschappelijke Integriteit, ir. Hanneke den Breeijen (j.denbreeijen@erasmusmc.nl, tel.nr. 010-7037520/32579).

Een verplichte eendaagse cursus wetenschappelijke integriteit voor alle promovendi maakt deel uit van het beleid.