Wie zijn wij?

Netwerk ouderenzorg in Onderwijs- en Opleidingsregio van het Erasmus MC.

GENERO – GeriatrieNetwerk Zuidwest-Nederland – is het regionale ouderenzorgnetwerk in de Onderwijs- en Opleidingsregio van het Erasmus MC, een regio die zich uitstrekt van Rotterdam Rijnmond, Zuid-Hollandse Eilanden, West- en Midden-Brabant naar Zeeland.

GENERO stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in de regio. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de behoeften en wensen van ouderen zelf en hun mantelzorgers.


Nationaal Programma Ouderenzorg
Het Nationaal Programma Ouderenzorg streeft naar verbetering van de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen. Doel is een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Het Nationaal Programma Ouderenzorg helpt projecten mogelijk maken die bijdragen aan betere zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen. De nadruk ligt op nieuwe oplossingen bedenken, op praktijkgericht onderzoek en op resultaten implementeren. Uitgebreide informatie is te vinden op www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl. Klik hier voor een samenvatting van het programma.