Wat doen wij?

Verbetering in zorg en welzijn voor ouderen.

GENERO beoogt verbetering in zorg en welzijn voor ouderen te realiseren door het betrekken van alle voor zorg en welzijn relevante partijen, inclusief ouderen zelf. Alleen door samenwerking kunnen optimale zorg en welzijn voor ouderen en effectieve en kwalitatief goede zorginnovaties worden ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd.

GENERO organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten, brainstormsessies en bezoeken in de regio en daar buiten. Dit stimuleert samenwerking en samenspraak, leren van elkaar, projectideeën te genereren en bekend te raken met elkaars kennis en expertise.

Binnen GENERO lopen ook experimenten en projecten gericht op innovaties in zorg en welzijn die een subsidie van ZonMw hebben ontvangen uit he Nationaal Programma Ouderenzorg (zie projecten).

De inzet is dat op termijn activiteiten leiden tot een integraal zorg en ondersteuningsaanbod gericht op een betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud en vermindering van zorg- en behandelbelasting van ouderen.