Thema's

GENERO richt zich op drie hoofdthema's.

GENERO beoogt bevordering van kwalitatief goede en doelmatige zorg/welzijn/ondersteuning van ouderen en mantelzorgers, waarbij de behoefte van ouderen leidend is. De focus is zorg en welzijn voor ouderen, maar breder dan alleen gericht op ouderen met multimorbiditeit en multi-functieproblematiek (ook vitale ouderen).

Om de missie te realiseren richt GENERO zich de komende jaren (2015-2017) op drie hoofdthema’s:

I. Preventie
II. Verbetering van zorg thuis en in de buurt/wijk
III. Verbetering samenwerking en continuïteit in zorg en welzijn.

Naast de drie hoofdthema’s zijn er ook twee subthema’s geformuleerd "Onderwijs en opleiding" en "financiering van zorgvernieuwing".

Uiteindelijk zijn de activiteiten die binnen het netwerk worden uitgevoerd op deze thema’s gericht op het bevorderen van zelfstandig kunnen blijven functioneren, als het kan zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving van de eigen buurt. Met als specifiekere uitkomsten op het niveau van de oudere: kwaliteit van leven, zelfredzaamheid, gezondheid en vitaliteit. De thema’s sluiten aan bij actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn voor ouderen. In het figuur worden de thema’s schematisch weergegeven.

GeneroThemaSubthemas