ProjectenPreventieproject

Transitie-experimenten

Onderzoeksprojecten

Onderwijsprojecten

Implementatieprojecten


Preventieproject

Houd ouderen op de been: met een wijkgerichte aanpak op weg naar structurele invoering van Senior-Stap
Het GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum heeft gevraagd ons in te zetten voor preventie. We ontwikkelden daarom een valpreventieproject en voeren dit uit in gemeente Breda, gericht op:
• Ontwikkelen en toepassen van een innovatieve wijkgerichte aanpak voor valpreventie vanuit de visie van ouderen;
• Implementatie van de interventie Senior-Stap binnen een wijkgerichte aanpak met ouderenparticipatie;
• Inzicht in het effect van de implementatie op de participatiegraad, compliantie en op verhoging van mobiliteit en vermindering van valangst;
• Structurele financiering en borging van de interventie.
Het preventieproject ontving subsidie van ZonMw en start in december 2016.
Projectleider is dr. S. Polinder, Erasmus MC – afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ)

a. Projectnieuwsbrieven

Nieuwsbericht nr. 1
Nieuwsbericht nr. 2
Nieuwsbericht nr. 3
Nieuwsbericht nr. 4
Nieuwsbericht nr. 5

Transitie-experimenten 

1. Ketenzorg Ouderen Walcheren

Factsheet Ketenzorg Ouderen Walcheren 
Samenvatting/Summary

a. Artikelen 

1. Fabbricotti IN, Janse B, Looman WM, De Kuijper R, Van Wijngaarden JD and Reiffers A. Integrated care for frail elderly compared to usual care: a study protocol of a quasi-experiment on the effects on the frail elderly, their caregivers, health professionals and health care costs. BMC Geriatrics 2013, 13: 31 doi:10.1186/1471-2318-13-31

2. Janse Huijsman, Fabbricotti, A quasi-experimental study of the effects of an integrated care intervention for the frail elderly on informal caregivers’ satisfaction with care and support, BMC Health Services Research 2014 14:140.

3. Janse, B, Huijsman R, De Kuyper RDM, Fabbricotti IN. The effects of an integrated care intervention for the frail elderly on informal caregivers: a quasi-experimental study. BMC Geriatrics 2014, 14:58  doi:10.1186/1471-2318-14-58.

4. Makai P, Looman W, Adang E, Melis R, Stolk E, Fabbricotti I. Cost-effectiveness of integrated care in frail elderly using the ICECAP-O and EQ-5D: does choice of instrument matter? Eur J Health Econ. 2014 Apr 24.

5. Looman WM, Fabbricotti IN, Huijsman R. The short-term effects of an integrated care model for the frail elderly on health, quality of life, health care use and satisfaction with care. Int J Integr Care. 2014 Dec 5;14:e034. eCollection 2014.

6. Looman WM, Huijsman R, Bouwmans-Frijters CAM, Stolk EA, Fabbricotti IN. Cost-effectiveness of the ‘Walcheren Integrated Care Model’ intervention for community-dwelling frail elderly. Family Practice, 2016, 1–7; doi:10.1093/fampra/cmv106

7. Looman WM, Fabbricotti IN, de Kuyper R, Huijsman R. The effects of a pro-active integrated care intervention for frail community-dwelling older people: a quasi-experimental study with the GP-practice as single entry point. BMC Geriatrics 2016;16:43. DOI: 10.1186/s12877-016-0214-5.

b. Handboek

Handboek Ketenzorg Ouderen Walcheren
Bijlage 1.1 Functieomschrijving projectleider
Bijlage 1.2 Ketenpartners
Bijlage 2.1-2.4 GFI en begeleidende brieven
Bijlage 2.5 Format verslag KIS
Bijlage 2.6 Format zorgplan
Bijlage 2.7 Handleiding KIS Ouderenzorg
Bijlage 2.8-2.17 Werkprocessen
Bijlage 3 Protocollen

2. Zorgprogramma voor Preventie en Herstel

Factsheet Zorgprogramma voor Preventie en Herstel
Samenvatting/Summary 

a. Artikelen

1. Kirsten JE Asmus-Szepesi KJE, de Vreede PL, Nieboer AP, Van Wijngaarden JDH, Bakker TJEM, Steyerberg EW, Mackenbach JP. Evaluation design of a reactivation care program to prevent functional loss in hospitalised elderly: A cohort study including a randomised controlled trial. BMC Geriatrics 2011, 11: 36.
Nederlandse vertaling (abstract)
                    
2. Cramm JM, Strating MMH, De Vreede PL, Steverink N, Nieboer AP. Validation of the self-management ability scale (SMAS) and development and validation of a shorter scale (SMAS-S) among older patients shortly after hospitalisation. Health and Quality of Life Outcomes 2012; 10: 9.
Nederlandse vertaling (abstract)
                    
3. Cramm JM, Hartgerink JM, Steyerberg EW, Bakker TJ, Mackenbach JP, Nieboer AP. Understanding older patients’ self-management abilities: functional loss, self-management, and well-being. Qual Life Res 2012, DOI 10.1007/s11136-012-0131-9
Nederlandse vertaling  (abstract) 
                  
4. De Vos AJBM, Asmus-Szepesi KJE, Bakker TJEM, De Vreede PL, Van Wijngaarden JDH, Steyerberg EW, Mackenbach JP, Nieboer AP. Integrated approach to prevent functional decline in hospitalized elderly: the Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP). BMC Geriatrics 2012, 12 :7
Nederlandse vertaling Abstract ZPH-PReCaP BMC Geriatrics Mar 16 

5. Cramm, JM, JM, Hartgerink JM, De Vreede PL, Bakker TJ, Steyerberg EW, Mackenbach JP, Nieboer AP. The relationship between older adults’ self-management abilities, well-being and depression. Eur J Ageing 2012, DOI 10.1007/s10433-012-0237-5.
Nederlands vertaling Abstract ZPH-Zelfmanagement-depressie Eur J Ageing 2012

6. De Vos AJBM, Bakker TJEM, De Vreede PL, Van Wijngaarden JDH, Steyerberg EW,
Mackenbach JP, Nieboer AP. The Prevention and Reactivation Care Program: intervention fidelity matters. BMC Health Services Research 2013, 13:29 doi:10.1186/1472-6963-13-29 
Nederlandse vertaling Abstract ZPH-Intervention-fidelity BMC Health Serv Res 2013

7. Makai P, Koopmanschap MA, Brouwer WB, Nieboer AP. A Validation of the ICECAP-O in a population of post-hospitalized older people in the Netherlands. Health Qual Life Outcomes 2013 Apr 8;11(1):57.

8. Hartgerink JM, Cramm JM, Bakker TJEM, Van Eijsden RAM, Mackenbach JP, Nieboer AP. The importance of relational coordination for integrated care delivery to older patients in the hospital. Journal of Nursing Management, augustus 2012, DOI: 10.1111/j.1365-2834.2012.01481.x.

9. Hartgerink JM, Cramm JM, Bakker TJEM, van Eijsden RAM, Mackenbach JP, Nieboer AP. The importance of multidisciplinary teamwork and team climate for relational coordination among teams delivering care to older patients. Journal of Advanced Nursing, augustus 2013, doi: 10.1111/jan.12233.

10. Asmus-Szepesi KJ, de Vreede PL, Flinterman LE, Nieboer AP, Bakker TJEM, Borsboom GJ, Mackenbach JP, Steyerberg EW. Prognosis of hospitalised older people with different levels of functioning: a prospective cohort study. Age Ageing 2013; 42(6): 803-9. doi: 10.1093/ageing/aft126.

11. Hartgerink JM, Cramm JM, van Wijngaarden JD, Bakker TJ, Mackenbach JP, Nieboer AP. A framework for understanding outcomes of integrated care programs for the hospitalised elderly. Int J Integr Care. 2013 Nov 28;13:e047.

12. Hartgerink JM, Cramm JM, de Vos AJ, Bakker TJ, Steyerberg EW, Mackenbach JP, Nieboer AP. Situational awareness, relational coordination and integrated care delivery to hospitalized elderly in The Netherlands: a comparison between hospitals. BMC Geriatr. 2014;14:3. doi: 10.1186/1471-2318-14-3.

13. Asmus-Szepesi KJ, Koopmanschap MA, Flinterman LE, Bakker TJ, Mackenbach JP, Steyerberg EW. Formal and informal care costs of hospitalized older people at risk of poor functioning: A prospective cohort study. Arch Gerontol Geriatr. 2014 May 5. pii: S0167-4943(14)00060-0. doi: 10.1016/j.archger.2014.04.014.

14. de Vos AJ, Asmus-Szepesi KJ, Bakker TJ, de Vreede PL, van Wijngaarden JD, Steyerberg EW, Mackenbach JP, Nieboer AP. Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2015 Feb;46(1):12-27. doi: 10.1007/s12439-014-0100-6.

15. Asmus-Szepesi KJ, Flinterman LE, Koopmanschap MA, Nieboer AP, Bakker TJ, Mackenbach JP, Steyerberg EW. Evaluation of the Prevention and Reactivation Care Program (PreCaP) for the hospitalized elderly: a prospective nonrandomized controlled trial. Clin Interv Aging. 2015 Mar 30;10:649-61. doi: 10.2147/CIA.S77677. eCollection 2015.

16. Hartgerink JM, Cramm JM, Bakker TJ, Mackenbach JP, Nieboer AP. The importance of older patients’ experiences with care delivery for their quality of life after hospitalization. BMC Health Serv Res. 2015 Aug 8;15:311. doi: 10.1186/s12913-015-0982-1.


b. Presentaties

Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP)-Fidelity Study
Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP     

c. Producten 
Boek Client in beeld. Preventie en Herstel Casemanagement
ZPH Folder Herstelteam
ZPH Folder Online Behandelplan
ZPH Stroomschema Interventieziekenhuis  

d. Proefschriften 

1. Hartgerink JM. Opening the Black Box of Integrated Care: The underlying mechanisms of integrated care delivery to hospitalized elderly. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2013.
2. Asmus-Szepesi K. Prevention of Functional Decline among Hospitalized Older People. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2015.


3. Even Buurten. Integrale WijkAanpak voor kwetsbare ouderen

Factsheet Even Buurten                    
Samenvatting / Summary

a. Artikelen

1. Artikel Even Buurten - Design BMC Research Notes 2011 
Nederlandse vertaling Abstract Even Buurten-Design BMC Research Notes
2011
                    
2. Artikel Even Buurten - Social cohesion and social capital The  
Gerontologist 2012 
Nederlandse vertaling Abstract Even Buurten-The Gerontologist 

3. Van Dijk HM, Cramm JM, Nieboer AP. The experiences of neighbour, volunteer, and 
professional support-givers in supporting community dwelling older people. Health and Social 
Care in the Community, 2012 Oct 24. doi: 10.1111/hsc.12006. DOI: link

4. Cramm JM, Nieboer AP. Relationships between frailty, neighborhood security, social 
cohesion and sense of belonging among community-dwelling older people. Geriatr Gerontol Int. 
2012 Nov 27:1-19. doi:10.1111/j.1447-0594.2012.00967.x. 

5.Cramm JM, Van Dijk HM, Nieboer AP. Het belang van sociale cohesie en sociaal kapitaal in de buurt voor het welzijn van ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2013 Maart

6. Cramm JM, Nieboer AP. Neighborhood attributes security and solidarity promote the well-being of community-dwelling older people in the Netherlands. Geriatrics & Gerontology International, augustus 2013

7. Van Dijk HM, Cramm JM, Goumans M, Brix A, Bakker S en Nieboer AP. Belang van ondersteunende netwerken voor ouderen. Bijblijven 4-2013.

8. Cramm JM, Twisk J, Nieboer AP. Self-management abilities and frailty are important for healthy aging among community-dwelling older people; a cross-sectional study. BMC Geriatr. 2014 Mar 6;14(1):28. doi: 10.1186/1471-2318-14-28.

9. Cramm JM, Nieboer AP. Background characteristics, resources and volunteering among older adults (aged ≥70 years) in the community: A longitudinal study. Geriatr Gerontol Int. 2014 Nov 3. doi: 10.1111/ggi.12404. [Epub ahead of print]

10. MJBM Goumans, MB de Leeuwe. Even Buurten. Een wijkgerichte aanpak voor kwetsbare ouderen in Rotterdam. Kwaliteit In Zorg 2014;3:16-19.

11. Cramm JM, Nieboer AP. Social cohesion and belonging predict the well-being of community-dwelling older people. BMC Geriatr. 2015 Mar 21;15(1):30.

12. Van Dijk HM, Cramm JM, Nieboer AP. How To Build an Integrated Neighborhood Approach to Support Community-Dwelling Older People? International Journal of Integrated Care 2016;16(2):4. DOI: link

13. JM Cramm, HM van Dijk, AP Nieboer. (2016). The creation of age-friendly environments is especially important to frail older people. Ageing & Society: 1-20.

14. HM van Dijk, JM Cramm, E Birnie, AP Nieboer. (2016). Effects of an Integrated Neighbourhood Approach on Older People’s (Health-Related) Quality of Life and Well-Being. BMC Research Notes 9: 450. 

15. A Slotman, JM Cramm, AP Nieboer. (2015). The Ageing Perceptions Questionnaire (APQ): an Examination of its Psychometric Properties and Development of the Shortened APQ among Dutch Community-dwelling Elders. Health and Quality of Life Outcomes. 13:54. 

16. JM Cramm, AP Nieboer. (2015). Building Social Capital over one’s Lifetime May Protect Loss of Well-Being among Older People. Contribution to a Springer book: Social Capital as a Health Resource in Later Life: The Relevance of Context. This is part of the Springer book series International Perspectives on Aging. 

17. HM van Dijk, JM Cramm, J van Exel, AP Nieboer. (2014). The ideal neighbourhood for ageing in place as perceived by frail and non-frail community-dwelling older people. Ageing & Society 35(8): 1771-1795. doi: 10.1017/S0144686X14000622

18. HM van Dijk, JM Cramm, AP Nieboer. (2013). Social cohesion as perceived by community-dwelling older people: The role of individual and neighbourhood characteristics. Journal of Ageing and Later Life 8(2): 931.

19. HM van Dijk, JM Cramm, M Goumans, A Brix, S Bakker, AP Nieboer. (2013). Klinische les: Belang van ondersteunende netwerken voor ouderen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

b. Presentatie
Hoe je een Spil wordt

c. Producten
Digitale Toolbox Even buurten
Onderwijsmateriaal voor opleiding ‘Social work’ Hogeschool Rotterdam

d. Rapporten
1. Hanna van Dijk, Jane Cramm, Freek Lötters, Job van Exel, Anna Nieboer. Even buurten. De complexiteit van een wijkgerichte aanpak. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2015 (eindrapport).
2. Hanna M. van Dijk, dr. Jane M. Cramm, dr. Freek J.B. Lötters, prof.dr. Anna P. Nieboer. Even buurten: Een wijkgerichte aanpak voor thuiswonende ouderen in Rotterdam. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2013 (tussenrapport).

e. Proefschrift
Van Dijk HM Neighbourhoods for ageing in place. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2015

Terug naar boven...


Onderzoeksprojecten

1. Kwetsbaarheid bij ouderen met verstandelijke beperkingen: operationalisering, risico en opsporing

Samenvatting

a. Artikelen

1. Evenhuis H M, Hermans H, Hilgenkamp TIM, Bastiaane LP and Echteld MA. Frailty and Disability in Older Adults with Intellectual Disabilities: Results from the healthy Ageiing and Intellectual Disability Study. Journal of the American Geriatrics Society 2012; 60: 934-938 doi: 10.1111/j.1532-5415.2012.03925x

2. Evenhuis Heleen M., Hermans Heidi, Hilgenkamp Thessa IM, Bastiaanse Luc P en Echteld Michael A. Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke handicap. Ned. Tijdschr. Geneesk. 2012;156:A4808.

3. Schoufour JD, Mitnitski A, Rockwood K, Evenhuis HM, Echteld MA. Development of a frailty index for older people with intellectual disabilities: Results from the HA-ID study. Res Dev Disabil 2013 Mar 4;34(5):1541-1555. doi: 10.1016/j.ridd.2013.01.029

4. Schoufour JD, van Wijngaarden J, Mitnitski A, Rockwood K, Evenhuis HM, Echteld MA. Characteristics of the least frail adults with intellectual disabilities: a positive biology perspective. Res Dev Disabil. 2014;35(1):127-36. doi: 10.1016/j.ridd.2013.10.016. Epub 2013 Nov 16.
 
5. Evenhuis H, Schoufour J, Echteld M. Frailty and intellectual disability: a different operationalization? Dev Disabil Res Rev. 2013;18(1):17-21. doi: 10.1002/ddrr.1124.
 
6. Echteld MA Schoufour J, Bastiaanse L, Hilgenkamp T, Hermans H, van Wijngaarden J en Evenhuis H. Al vroeg oud en extra kwetsbaar. De Kwetsbaarheidsindex van het Rotterdamse consortium Gezond ouder met een verstandelijke handicap. Kenniskatern bij Markant 2012;8:4-7.

7. Schoufour JD, Mitnitski A, Rockwood K, Hilgenkamp TI, Evenhuis HM, Echteld MA. Predicting disabilities in daily functioning in older people with intellectual disabilities using a frailty index. Res Dev Disabil. 2014 Jun 17;35(10):2267-2277. doi: 10.1016/j.ridd.2014.05.022.

8. Schoufour JD, Evenhuis HM, Echteld MA. The impact of frailty on care intesity in older people with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2014 Sep 6;35(12):3455-3461.

9. Schoufour JD, Echteld MA, Bastiaanse LP, Evenhuis HM. The use of a frailty index to predict adverse health outcomes (falls, fractures, hospitalization, medication use, comorbid conditions) in people with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2015 Mar;38:39-47. doi: 10.1016/j.ridd.2014.12.001. Epub 2015 Jan 8.

10. Evenhuis HM. Niet eerder oud, maar eerder ongezond. De kwetsbaarheid van mensen met verstandelijke beperkingen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8016.

11. Schoufour JD, Echteld MA, Evenhuis HM. Kwetsbaarheid bij ouderen met een verstandelijke beperking: operationalisering, risico en opsporing. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2015 Apr 1. [Epub ahead of print]

12. Schoufour JD, Mitnitski A, Rockwood K, Evenhuis HM, Echteld MA. Predicting 3-year survival in older people with intellectual disabilities using a frailty index. J Am Geriatr Soc. 2015 Mar;63(3):531-6. doi: 10.1111/jgs.13239. Epub 2015 Mar 6.

13. Schoufour JD, Echteld AM, Evenhuis HM. Comparing two frailty concepts among older people with intellectual disabilities. European journal of ageing 2016 (epub ahead of print)

14. Schoufour JD, Echteld AM, Boonstra A, Groothuismink ZMA, Evenhuis HM. Biochemical measures and frailty in people with intellectual disabilities. Age Ageing 2016 Jan;45(1)142-8

15. Schoufour JD, Evenhuis HM, Mitnitski A, Rockwood K, Echteld MA. The benefits of a frailty index for people with intellectual disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.


2. De rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen  

a. Artikelen

1. Etman A, Kamphuis CB, Prins RG, Burdorf A, Pierik FH, van Lenthe FJ. Characteristics of residential areas and transportational walking among frail and non-frail Dutch elderly: does the size of the area matter? Int J Health Geogr. 2014 Mar 4;13(1):7. doi: 10.1186/1476-072X-13-7.

2. Prins RG, Pierik F, Etman A, Sterkenburg RP, Kamphuis CB, van Lenthe FJ. How many walking and cycling trips made by elderly are beyond commonly used buffer sizes: Results from a GPS study. Health Place 2014 Mar 4;27C:127-133. doi: 10.1016/j.healthplace.2014.01.012.

3. Etman A, Pierik F, Kamphuis CBM, Burdorf A, Lenthe FJ van. The role of sports intensity in the prevention of functional limitations among community-dwelling older adults. BMC Geriatrics (in press).

4. Jansen FM, Prins RG, Etman A, Ploeg HP van der   Vries SI de, Lenthe FJ van, Pierik F. Physical activity in non-frail and frail older adults. PloS One 2015; 24;10(4).

5. Etman A, Kamphuis CBM, Pierik F, Burdorf A, Lenthe FJ van. Residential area characteristics and functional limitations among Dutch community-dwelling older adults: results from the ELANE study. Int J Health Geographics (accepted).

 

Terug naar boven...

 

 

Onderwijsprojecten

1. Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs en bijscholing

Samenvatting

Lespakketten voor het ROC.

2. Zorgregie en Seniorenkracht: Regie en betekenisvol leven met ZZP's

Samenvatting

Handleidingen en docentenhandleiding.

3. Samen werken aan betere dementiezorg door samen te leren
Meer informatie: Hogeschool Rotterdam 

4. Jong en Oud samen Goud. Bevorderen van contact tussen jongeren en ouderen
Meer informatie: Hogeschool Rotterdam 

Terug naar boven...

 

 

Implementatieprojecten

1. Ketenzorg Ouderen Walcheren: implementatie op Walcheren

2. Ketenzorg Ouderen Walcheren: implementatie elementen in Midden-Brabant

3. MBO verzorgenden: 'Eigen regie en seniorenkracht'

4. Best-Practice: 'Het virtueel verzorgingshuis' 

5. Zorgprogramma voor preventie en herstel: implementatievoorbereiding

6. Regio Nieuwe Waterweg Noord: Geïntegreerde ouderenzorg in en rondom de huisartsenpraktijk

7. Regio IJsselland Ziekenhuis: Ouderenzorg in de keten vanaf opname op de Spoed Eisende Hulp (SEH) tot na ontslag

Artikelen
Rijsdijk H, Van der Vlegel W. Transmurale Zorgbrug. Tijdschr Verpleegkd Experts (2016) 126: 23. doi:10.1007/s41184-016-0110-7

Film
Transmurale Zorgbrug IJsselland Ziekenhuis

Meer informatie
Kwetsbare oudere krijgt in het ziekenhuis al bezoek van wijkverpleegkundige


8. Regio ‘Boven de Westerschelde’: Transmurale Ouderenzorg Zeeland

Meer informatie
Transmurale Ouderenzorg Zeeland

Terug naar boven...