... / ... / Over research / Missie en strategie

Missie en strategie

Het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam is een van de 10 beste medische instituten in Europa en behoort tot de 30 beste onderzoeksinstituten wereldwijd. Het Erasmus MC staat voor een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Zoals beschreven staat in Koers18 beoogt het Erasmus MC in 2018 erkend leidend te zijn in innovaties voor gezondheid en zorg.

Het Erasmus MC heeft haar huidige positie zowel bereikt door het maken van weloverwogen keuzes in het brede veld van medisch onderzoek, als door het uitdragen van deze keuzes door investering in mensen en faciliteiten. Hierdoor hebben onderzoekers de vrijheid om nieuwe onderzoekslijnen te ontwikkelen, samenwerkingsprojecten te faciliteren en zijn onderzoekers aangemoedigd om verder dan de nationale grenzen te kijken. Dit heeft het Erasmus MC in toenemende mate aantrekkelijk gemaakt voor excellente wetenschappers en getalenteerde jonge onderzoekers. Het blinkt uit in verschillende onderzoeksgebieden, het bestuderen van fundamentele en klinische domeinen, evenals de volksgezondheid en preventie. Onderzoek van het Erasmus MC is in het hart van de samenleving, wat resulteert in innovatie, kwaliteitsverbetering en meer effectiviteit in de patiëntenzorg. Het algemene onderzoeksdoel van het Erasmus MC is de ontdekkingen te vertalen naar toepassingen aan het bed.

De continue implementatie en uitbreiding van gezamenlijke faciliteiten zoals het Erasmus Center for Biomics, de Erasmus MC Biobank, de Experimentele Medische Instrumentatie en Applied Molecular Imaging Erasmus MC vormen een speciale stimulans voor wetenschappelijk onderzoek. Het Erasmus MC zal blijven investeren in dit type wetenschappelijke faciliteiten en zal uitbreiden waar nodig en mogelijk.