... / Carrière in de wetenschap / Universitair (Hoofd)Docent

Universitair (Hoofd)Docent

De carrierestap naar Universitair Hoofd Docent.

In de wetenschappelijke carriere is de bevordering tot Universitair HoofdDocent (UHD) een zeer belangrijke stap. Het Erasmus MC toetst daarom alle voorstellen  voor bevordering tot UHD aan de hand van een analyse van hun prestaties en een interview. In het interview met de commissie komen de prestaties en ambities van de kandidaat op de taken onderwijs/opleidingen, onderzoek, management en waar van toepassing patientenzorg aan de orde.
Alle nieuwe UHD's doen mee aan een ontwikkel-assessment en krijgen de gelegenheid te participeren in een Management Development programma dat speciaal voor hen is ontwikkeld.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sector HRservices van de Directie Personeel of bij de afdeling Onderzoeksbeleid (research@erasmusmc.nl).
Medewerkers van het Erasmus MC kunnen ook terecht op intranet (directie personeel, HRservices of research, carriere in de wetenschap).