... / Carrière in de wetenschap / Hooglerarenbeleid

Hooglerarenbeleid

De hooglerarenprocedure heeft als doel het bewerkstelligen van een duidelijke, zorgvuldige en tijdige procedure voor hoogleraarsbenoemingen bij het Erasmus MC.

Onderwijs/opleidingen en patiëntenzorg ontlenen hun academisch karakter aan de aanwezigheid van het wetenschappelijk onderzoek. In beginsel heeft iedere wetenschappelijke afdeling met taken op het gebied van onderwijs/opleidingen, onderzoek en, indien van toepassing, patiëntenzorg, één structurele ofwel kernhoogleraar. Daarnaast zijn er strategische leerstoelen op grond van loopbaanbeleid en ten behoeve van de ontwikkeling van een vakgebied. De hoogleraarsbenoeming op grond van loopbaanbeleid is gericht op het aantrekken en behouden van toptalent.
Het hooglerarenbeleid en de procedures voor de benoeming van hoogleraren wordt ondersteund door de afdeling Onderzoeksbeleid.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sector HRservices van de Directie Personeel of bij de afdeling Onderzoeksbeleid (research@erasmusmc.nl).
Medewerkers van het Erasmus MC kunnen ook terecht op intranet (directie personeel, HRservices of research, carriere in de wetenschap).