... / ... / Research / Hyperthermie onderzoek

Hyperthermie onderzoek

Martine Franckena 300pxMartine Franckena, Radiotherapeut

"Naast mijn werk als radiotherapeut voor patiënten met gynaecologische of urologische tumoren ben ik medisch coördinator van de hyperthermie. Het effect van bestraling kan ongeveer anderhalf keer worden versterkt door een tumor te verwarmen, zonder dat het de bijwerkingen verergert.
Of hyperthermie gebruikt wordt is vooral afhankelijk van de ligging van de tumor. In Rotterdam kunnen we oppervlakkige tumoren, bijvoorbeeld borst- of huidtumoren, verwarmen. Daarnaast hebben we een apparaat om tumoren in het bekken te verwarmen en voor tumoren in het hoofd-hals gebied. Andere tumoren, bijvoorbeeld in de longen of het hoofd, kunnen helaas nog niet worden verwarmd. Daarnaast hangt toepassing af van de gebruikte behandeling. Hyperthermie wordt meestal ingezet in combinatie met bestraling, maar kan ook worden gebruikt bij chemotherapie.
Dan moet goed gekeken worden welk middel wordt gebruikt. Bij sommige middelen is het erg effectief, maar andere middelen worden juist onwerkzaam of extra toxisch. Het Erasmus MC kan worden beschouwd als het internationale expertisecentrum, hoewel hyperthermie ook elders wordt toegepast. In Rotterdam kunnen we echter een patiëntspecifieke planning maken waarmee we tijdens de behandeling inzichtelijk maken hoe we het beste kunnen verwarmen. Bovendien beschikken we hier sinds kort over een speciaal MRI systeem, waarmee we in de MRI scanner kunnen verwarmen. Dit systeem maakt het mogelijk om onderzoek te doen naar de mechanismen die bijdragen aan de effectiviteit van hyperthermie.
Er is al aangetoond in het Radiobiologie onderzoek (Professor Kanaar) dat het verwarmen het herstel van DNA schade remt, waardoor de behandeling meer effect heeft.
Maar ook verbeterde doorbloeding van de tumor kan een factor zijn die het effect van de behandeling  versterkt. Het KWF heeft mij geld gegeven om het onderzoek met de nieuwe MRI scanner op te zetten."