... / ... / ... / Uitwendige bestraling / Palliatieve bestraling

Palliatieve bestraling

U bent door uw behandelend arts voor een korte palliatieve bestralingsbehandeling naar het Erasmus MC doorverwezen. Het doel van deze bestraling is het verminderen van klachten zoals pijn of bloedverlies. De behandeling zal poliklinisch plaatsvinden (u wordt niet opgenomen) en zal meestal bestaan uit 1, 2 of 5 bestralingen.

De meeste patiënten krijgen een afspraak op de Polikliniek Palliatieve Radiotherapie. Op deze polikliniek worden het bezoek aan de arts, de voorbereiding van de bestraling en de eerste bestraling zo veel mogelijk op één dag gepland.
Onze ervaring heeft geleerd dat het prettig voor u is als een familielid of kennis u kan begeleiden tijdens deze dag. Samen kunt u de informatie beter onthouden en verwerken en ook om de noodzakelijke wachttijd te overbruggen is het voor u prettig wanneer u niet alleen bent.

De dag verloopt dan voor u als volgt:

Aanmelden bij de receptie
 
Gesprek met de arts

Gesprek met de bestralingslaborant
 
Mouldroom

CT-scan

Wachttijd

Bestraling

Nazorg

Bijwerkingen

Samenvattend

 


Aanmelden bij de receptie
Als u binnenkomt bij de polikliniek kunt u zich direct melden bij de receptie van de polikliniek. Daar worden uw gegevens genoteerd en wordt u ingeschreven. Daarna wordt u doorverwezen naar de receptie van de Radiotherapie. Deze bevindt zich in het souterrain van het ziekenhuis. Voor uw veiligheid en duidelijkheid wat betreft de juiste patiëntgegevens is het nodig een pasfoto van u te maken. Dit gebeurt tweemaal: bij de inschrijving en bij de receptie van de Radiotherapie.

Terug naar boven...

Gesprek met de arts
Na de inschrijving spreekt u de arts. Deze arts geeft u uitleg over het behandelplan, het aantal bestralingen, het doel van de behandeling en de eventuele bijwerkingen. Soms geeft de arts u een recept mee voor medicijnen tegen eventuele bijwerkingen.

Terug naar boven...

Gesprek met de bestralingslaborant
Na het gesprek met de arts krijgt u een gesprek met de bestralingslaborant. Deze neemt met u het verloop van de dag door en legt uit hoe de voorbereidingen en de bestraling zullen verlopen. Ook worden vooraf aan het gesprek met de arts en tijdens dit gesprek een aantal vragenlijsten afgenomen. Deze vragenlijsten worden gebruikt in het gesprek met de arts en worden gebruikt om het effect van de behandeling na te gaan. Na afloop van het gesprek brengt de laborant u naar de CT ruimte waar de verdere voorbereiding zal plaatsvinden.

Terug naar boven...

Mouldroom
Als u bestraald moet worden op het hoofd of de hals, is het bijna altijd nodig om een bestralingsmasker te maken. Dit is een kunststof masker, waarmee uw hoofd tijdens de bestralingen gefixeerd wordt. Het doel hiervan is de bestraling zo nauwkeurig mogelijk te laten verlopen.
U vindt hier meer informatie over bestraling met een bestralingsmasker

Terug naar boven...

CT-scan
Op de CT scan wordt het gebied dat bestraald moet worden gescand. Deze scan wordt gebruikt om het bestralingsplan te maken. De afspraak op de CT-scan duurt ongeveer 20 minuten. Houdt u er rekening mee dat de tafel waarop u ligt erg hard is. Daarom is het prettig als u uw eigen (extra) pijnmedicatie bij u heeft om zo nodig van te voren in te nemen.
Tijdens het bestralen is het belangrijk dat u precies in dezelfde houding ligt als bij de scan. Daarom zullen de laboranten tijdens het maken van de CT-scan lijnen aantekenen op uw huid. Dit gebeurt met een viltstift. Deze markering wordt zo nodig tijdens de behandeling bijgetekend. Bijna altijd worden ook enkele tatoeagepuntjes aangebracht in de huid. Als er een masker gemaakt is worden de lijnen op het masker getekend en niet op de huid.

Terug naar boven...

Wachttijd
De radiotherapeut verdiept zich daarna, samen met de laborant, in het behandelplan. Hij geeft aan wat het doelgebied is en berekent de hoeveelheid straling die nodig is voor de behandeling. Daarna wordt het bestralingsplan door een andere radiotherapeut gecontroleerd. Voor deze voorbereidingen hebben we ongeveer 3-4 uur tijd nodig.
In die tijd mag u zelf weten wat u doet. U mag het ziekenhuis verlaten en bijvoorbeeld naar huis gaan. U mag ook bij ons in de wachtkamer of in het restaurant wachten. U kunt ook gebruik maken van de afdeling Welzijn en Ontspanning. Hier worden activiteiten aangeboden of kunt u in een huiskamerachtige omgeving ontspannen. In deze ruimte kunt u ook koffie en thee krijgen. U kunt hier geen maaltijd krijgen en het verzoek is dan ook om zelf uw lunch te verzorgen. Het team bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Wij willen u er dan ook op wijzen dat er in deze ruimte geen medisch toezicht aanwezig is. Mocht u van deze ruimte gebruik willen maken, dan kunt u dit aangeven bij de laborant die bij de CT aanwezig is of bij de balie van Radiotherapie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Welzijn en Ontspanning.
We raden u aan om een mobiele telefoon mee te nemen en uw nummer achter te laten. Soms zijn de berekeningen eerder klaar en kunt u eerder bestraald worden dan op de geplande tijd. Het is ook mogelijk dat de arts beslist dat de bestraling toch beter op een andere dag kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de berekeningen complex zijn. Indien dit het geval is, dan krijgt u dit tijdens uw gesprek met de arts al te horen.
Als u in een ander ziekenhuis bent opgenomen en per ambulance gebracht bent, dan wordt u in de tussenliggende tijd opgevangen op onze Verpleegkundige Zorgpost of op verpleegafdeling B1. 
Als u niet wilt of kunt wachten, dan kunt u dit altijd aangeven. U krijgt dan in principe de volgende dag de eerste bestraling.

Terug naar boven...

Bestraling
Na de wachttijd volgt in de middag de bestraling (rond 15:00 uur). Tijdens de bestraling zullen de laboranten u zo goed mogelijk bijstaan. De bestraling zelf duurt niet langer dan een paar minuten en doet geen pijn. U voelt of ziet er niets van. Na de bestraling kunt u naar huis. Hier vindt u algemene informatie over bestraling.

Terug naar boven...

Nazorg
Op de polikliniek krijgt u indien nodig recepten mee voor eventuele bijwerkingen. De dag na de bestraling wordt U gebeld door de laborant om te horen hoe de bestraling is verlopen en of er bijwerkingen zijn opgetreden. U kunt dan vragen stellen en u krijgt advies. Ook na 4 en 8 weken wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Natuurlijk is het altijd mogelijk om eerder contact op te nemen, als er problemen zijn. U krijgt na de laatste bestraling een brief mee met contactgegevens.
Uw verdere begeleiding en eventuele behandeling zal gecoördineerd worden door de arts in uw eigen ziekenhuis of door uw huisarts. Wanneer er volgens hem of haar aanleiding bestaat tot een nieuwe bestralingsbehandeling, zal u daarvoor opnieuw bij ons worden aangemeld.

Terug naar boven...

Bijwerkingen
De reacties van het lichaam hangen samen met het gebied dat bestraald wordt. Toch is er een aantal algemene reacties dat na bestraling op kan treden, zoals vermoeidheid, meer behoefte aan slaap en minder eetlust. Hier vindt u meer informatie over hoe u kunt omgaan met mogelijke reacties op de bestraling.  

Terug naar boven...

Samenvattend
Kort samengevat een aantal aandachtspunten:

  • Houd u rekening dat u bijna de hele dag aanwezig bent op de bestralingsafdeling.
  • U kunt er ook voor kiezen om niet te wachten en de volgende dag terug te komen voor de bestraling.
  • Soms kiest de arts ervoor u niet op dezelfde dag te bestralen, bijvoorbeeld als de berekeningen meer tijd kosten. Dit hoort u in het gesprek met de arts.
  • Wij vragen u een mobiele telefoon mee te nemen, zodat we u kunnen bereiken, voor als de berekeningen eerder klaar zijn en u dus eerder bestraald kan worden.
  • Wij vragen u om de noodzakelijke (pijn)medicatie voor deze dag mee te nemen, zodat u deze op de tijd dat u gewend bent kunt innemen.
  • Helaas wordt u niet voorzien van een lunch. U kunt deze zelf meenemen of gebruik maken van de lunchgelegenheid in de hal van het ziekenhuis.

Het is mogelijk dat u op andere pagina’s van de website Radiotherapie afwijkende informatie tegenkomt over de gang van zaken. Die informatie is bedoeld voor een andere groep patiënten en geldt dus niet voor u als u speciaal bent verwezen naar de pagina waar u nu bent.

De aankleding van de Polikliniek Palliatieve Radiotherapie is mede mogelijk gemaakt door Stichting Roparun.

Terug naar boven...