... / ... / ... / Specialistische behandelingen / Protonenbestraling

Protonenbestraling

Minister Schippers heeft in het najaar van 2013 een vergunning verleend aan HollandPTC, een nieuw behandelcentrum voor protonenbestraling in Delft. Het Erasmus MC werkt hierin samen met het LUMC en de TU Delft.

ProtonencentrumNieuwe vorm
Protonenbestraling is een nieuwe vorm van radiotherapie, die een zeer gerichte bestraling van tumoren mogelijk maakt. Op dit moment zijn er in Nederland nog geen instituten die protonenbestraling kunnen aanbieden.

Precisie
Groot voordeel van de precisiebestraling met protonen is dat de dosis heel nauwkeurig en scherp begrensd kan worden toegediend. Gezond weefsel blijft zo beter ontzien. Bovendien is met deze techniek een hogere dosis mogelijk voor relatief ongevoelige of ongunstige tumoren.

2016
Het streven is om vanaf 2016 jaarlijks zo’n zeshonderd mensen met kanker te behandelen in HollandPTC.