... / ... / Over de afdeling / Organisatie van de afdeling

Organisatie van de afdeling

De afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC Kanker Instituut bestaat uit meer dan 400 medewerkers verdeeld over 2 locaties.

Het management team bestaat uit:
Afdelingshoofd en voorzitter
Plaatsvervangend afdelingshoofd
Themadirecteur Daniel den Hoed
Sectormanager bestralingsafdeling
Opleider
Hoofd Medische Fysica
Sectormanager Klinische Fysica & Instrumentatie
Prof. Dr. P. Sonneveld
Prof. Dr. L. Incrocci
Drs. C.J. Ploem
Drs. M.J. de Bruin
Dr. M.J.J. Olofsen-van Acht
Prof. Dr. M. Hoogeman
A.S. de Wringer, MBA

De rol van het management team is het mogelijk maken van klinische projecten van verschillende tumorspecifieke groepen, docenten en onderzoekers.
De patiëntbehandeling is georganiseerd binnen tumorgroepen die een vergelijkbare werkbelasting en mankracht hebben.

Deze groepen hebben ieder een tumorgroepleider:
genito-urologische tumoren
borstkanker
longkanker en lymphomen
gynaecologisch tumoren
gastrointestinale tumoren en sarcomen
palliatieve zorg
neuro-oncologie
hoofd-halstumoren
Prof. Dr. L. Incrocci
Dr. G.A. Sattler
Dr. M. van de Pol
Dr. J.W. Mens
Dr. J.J. Nuyttens
Dr. I.M.N. de Pree
Dr. A.M. Mendez-Romero
Dr. P.P. Jansen

Marjolein van OsDe twee locaties (Dordrecht, Centrumlocatie) worden ieder geleid door een medisch coördinator (Drs. R. de Boer voor Dordrecht, en Prof. Dr. P. Sonneveld voor de Centrumlocatie).

Daarnaast zijn er nog speciale programma's voor interventieradiotherapie geleid door dr. M. Franckena-Schouten en robotgeleide radiochirurgie en stereotactische extracraniële radiotherapie, geleid door Dr. J.J. Nuyttens.

Het onderwijs en de opleiding tot radiotherapeut wordt geleid door Dr. M.J.J. Olofsen-Van Acht en Drs. M. van de Pol.