... / ... / Onderwijs / Klinisch fysicus

Klinisch fysicus

De discipline radiotherapie is een zich snel ontwikkelend vakgebied waarin gewerkt wordt met technisch zeer geavanceerde apparatuur (software en hardware). Fysica speelt hierin een sleutelrol. De klinisch fysicus is eindverantwoordelijk voor het correct functioneren van deze software en hardware. Zo worden met grote regelmaat kwaliteitsmetingen uitgevoerd aan de bestralingsapparatuur en voert de fysicus afschermingsberekeningen uit. Een klinisch fysicus is ook verantwoordelijk voor de klinisch-fysische ondersteuning van patiëntbehandeling. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de behandelend radiotherapeut. Nadat een behandelplan is opgesteld voert de fysicus meerdere controles uit om te garanderen dat de patiënt ook daadwerkelijk volgens dit plan wordt behandeld. Om de kwaliteit van deze patiënthandeling te verbeteren spelen klinisch fysici een voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe bestralingstechnieken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met radiotherapeuten en laboranten.

Klinische fysica Radiotherapie binnen Erasmus MC
De afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC is door de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF) erkend als opleidingsinstelling voor klinisch fysici met als specialisatie radiotherapie. Het gaat hierbij om een vierjarige, post-doctorale opleiding, die bestaat uit een basisdeel en een deel specifiek gericht op radiotherapie. Beide delen beslaan twee jaar.

Basisdeel
Het basisdeel is gelijk voor alle vijf werkterreinen waarin klinisch fysici werkzaam zijn:
• algemene klinische fysica;
• radiodiagnostiek;
• nucleaire geneeskunde;
• audiologie;
• radiotherapie.

Naast onderwerpen als anatomie, pathologie en fysiologie, medische statistiek, management en organisatie van de gezondheidszorg, bestaat een belangrijk deel van het basispakket uit stages op de vier werkterreinen buiten de radiotherapie.

Kennis en vaardigheden
Radiotherapeutische kennis en vaardigheden verkrijgt de student door:
• 'on the job' training;
• het volgen van interne en externe hoorcolleges;
• bezoek aan scholingsbijeenkomsten georganiseerd door de NVKF;
• internationaal congresbezoek;
• stages bij andere radiotherapeutische instituten;
• het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren van de resultaten;

Rondt de student de opleiding met succes af, dan volgt inschrijving als klinisch fysicus in het register van de NVKF. Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding moet een aspirant klinisch fysicus in principe een doctoraal- of ingenieursexamen fysica aan een Nederlandse universiteit met goed gevolg hebben afgelegd. Afwijkingen van deze regel zijn echter mogelijk. Gedurende de opleiding hebben klinisch fysici in opleiding een betaalde aanstelling aan het Erasmus MC.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met:
Dr. ir. Maarten Dirkx
Opleider Klinische Fysica Radiotherapie
Tel: 010 7041183 / 7041317  
of kijk op de website van de stichting OKF