... / ... / Onderwijs / Arts

Arts

De radiotherapie biedt de mogelijkheid om directe patiëntenzorg te combineren met technische aspecten en innovatie.

Arts

Op onze afdeling zijn doorgaans 11 tot 12 AIOS radiotherapie. Opleider is Dr. Manouk Olofsen.

De AIOS zijn gedurende 5 jaar in opleiding en doorlopen een praktijk- en onderwijsprogramma dat zorg draagt voor een algemeen oncologische en specifiek radiotherapeutische opleiding in al zijn aspecten.

Sinds 2013 worden de AIOS opgeleid volgens een nieuw lokaal opleidingsplan, waarbij de AIOS direct na starten van de opleiding een eigen praktijk opbouwen. Het eerste opleidingsjaar wordt gekenmerkt door een tweetal stages, waarbij de AIOS in die periode nieuwe patiënten behandelt met, in de radiotherapeutische praktijk, veelvoorkomende aandoeningen (mammacarcinoom, longcarcinoom, palliatie van voornamelijk bot- en hersenmetastasen).

De AIOS zal onder directe supervisie van 2 radiotherapeuten de werkzaamheden verrichten, wat zorgt voor een zeer leerzame en laagdrempelige werkomgeving. Supervisie vindt plaats bij elke nieuwe patiënt, bij de dagelijkse monodisciplinaire patiëntenbespreking en bij het overleg in de tumorgroepen met andere disciplines. Verder worden polikliniekpatiënten die gezien worden in follow-up geregeld gesuperviseerd.

Hierna verlaat de AIOS de afdeling enige tijd voor externe stages: Interne Geneeskunde en/of Heelkunde (6 maanden), Radiologie (3 maanden) en de verplichte stralingsdeskundigheid cursus 3M in Leiden (1 maand).

Na deze externe stages zal de eigen praktijkvoering worden voortgezet tot het einde van de opleiding met uitzondering van een periode van 6 maanden "vrije stage", welke door de AIOS mag worden ingevuld naar eigen inzicht. Dit kan bijvoorbeeld een onderzoeksperiode zijn of een stage buitenshuis voor het opdoen van specifieke ervaring in een deelgebied zoals de brachytherapie. Deze stage kan zowel in binnen-als buitenland worden gevolgd.
Tijdens de eigen praktijkvoering zullen patiënten uit diverse tumorgroepen in de vorm van specifieke stages aan bod komen.

Gedurende hun opleiding nemen de AIOS deel aan het landelijk georganiseerde onderwijs van de NVRO (Nederlandse Vereniging van Radiotherapie en Oncologie). Hierbij horen een aantal verplicht gestelde toetsen. Tijdens de opleiding bezoeken zij minimaal één internationaal congres en volgen zij tenminste eenmaal een teaching course. Verder zijn zij allen ingebed in een van de onderzoeksprojecten van de afdeling, zodat zij minimaal kunnen voldoen aan de opleidingseis dat zij gedurende hun opleiding een publicatie moeten schrijven. Ook bestaat de mogelijkheid voor een promotietraject binnen een AGIKO-constructie.

Heb je interesse voor de opleiding, neem dan contact op met Marja van Hoorn, secretaresse afdeling radiotherapie (tel 010-7041741) voor informatie over eventuele sollicitatierondes.

Meer informatie
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
KNMG, opleiding radiotherapie