... / ... / ... / Voorzitter / Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers

Prof. dr. E.J. (Ernst) Kuipers

Ernst KuipersVoorzitter Raad van Bestuur

Ernst Kuipers is van origine Maag-Darm-Leverarts. Op 1 december 2012 is hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en sinds 15 maart 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Opgeleid in Groningen, Enschede, Deventer en Amsterdam, heeft hij na zijn promotie enkele jaren in Nashville in de Verenigde Staten gewerkt. In 2000 is hij benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd van de afdeling MDL in het Erasmus MC en in 2006 eveneens tot afdelingshoofd van de Inwendige Geneeskunde. Hij is onder meer een drijvende kracht geweest achter de introductie van het Nationale Bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

De combinatie van academische vakinhoudelijke interesse en bestuurlijke ervaring in diverse internationale organisaties en commissies, geeft hem een brede, nationaal en internationaal georiënteerde blik, die essentieel is in zijn functie als bestuursvoorzitter.

"Het Erasmus MC is het grootste en meest veelzijdige universitair medisch centrum van Nederland. Het is fantastisch om hiervan bestuurder te mogen zijn. Op het terrein van onderzoek zijn we internationaal toonaangevend, onze opleidingen scoren erg goed en binnen de patiëntenzorg is een toenemende focus op patiënten met hoogcomplexe problematiek met behoefte aan topreferente en innovatieve medische zorg. Daar zijn we voor als universitair medisch centrum.  De volgende stap is om ook deze groep patiënten van buiten Nederland hier te behandelen. Belangrijk omdat we daarmee onze kwaliteit hoog en de zorg betaalbaar houden. De verbinding tussen het Erasmus MC en de buitenwereld verder versterken en de samenwerking opzoeken, daar zet ik me als bestuurder graag voor in."

Portefeuille

 • Thema's: Daniel den Hoed, Hersenen & Zintuigen, Sophia, Spoed, Peri-Operatief en Intensief, Thorax
 • Kwaliteit & Patiëntenzorg
 • Programma Integrale Bouw
 • Programma Werken in de Nieuwbouw
 • Commissies & overlegorganen
 • Stafconvent
 • Ondernemingsraad
 • NFU bestuur
 • Landelijk Netwerk Acute Zorg
 • Stichting Beter keten
 • Holland PTC

Totaal overzicht portefeuilleverdeling raad van bestuur

Nevenfuncties

 • Vice -voorzitter Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
 • Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Acute Zorg
 • Bestuurslid European University Hospital Alliance
 • Bestuurslid Stichting Egidius
 • Lid Gezondheidsraad
 • Lid Programmacommissie Bevolkingsonderzoek Darmkanker
 • Lid Stichting BOLS
 • Lid Taskforce Oncologie 
 • European Lead in CRC screening, World Endoscopy Organization