Diagnose

doorkijk gang Erasmusmc

Diagnose
Om vast te stellen of er bij u sprake is van pulmonale hypertensie zijn een aantal onderzoeken noodzakelijk. Om PH vast te stellen zijn niet altijd alle genoemde onderzoeken noodzakelijk.

Beoordeling van het dagelijks functioneren
Met een uitgebreide anamnese wordt gekeken hoe u functioneert in het dagelijks leven, wat zijn uw symptomen en beperkingen.

Bloedafname
Met behulp van bloedonderzoek kunnen bepaalde waarden in het bloed worden gemeten, die een beeld geven van het functioneren van bijvoorbeeld het hart, de nieren, de schildklier en de lever. Ook kan onderzoek worden ingezet naar de aanwezigheid van een bindweefselziekte of een besmetting met HIV. Het onderzoek duurt meestal voor u niet meer dan een paar minuten. Het kan soms wel enige tijd duren voor alle uitslagen bekend zijn.

Longfoto
Op de longfoto (X-thorax) worden longen en hart in beeld gebracht. Hierop is bij pulmonale hypertensie niet altijd iets afwijkends te zien. Het onderzoek behoeft geen voorbereiding, vindt plaats op de röntgenafdeling en duurt ongeveer 10 minuten.

ECG
Met een elektrocardiografie (hartfilmpje) wordt de elektrische activiteit van het hart geregistreerd.

Hartecho
Met een hartecho wordt met behulp van onschuldige geluidsgolven een beeld verkregen van de bouw en werking van het hart. Met behulp van de echo kan ook een schatting van de bloeddruk in de longvaten gemaakt worden. De echo van het hart is vaak het onderzoek waarbij de eerste verdenking op PH naar voren komt. Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt ongeveer 15-30 minuten.

Hartkatheterisatie of "rechts katheterisatie"
Via een hartkatheterisatie wordt informatie verkregen over de hoogte van de druk in de longslagader en het functioneren van het hart. Via de liesslagader, de halsader of de ader onder het sleutelbeen wordt een katheter ingebracht. Deze katheter wordt via het bloedvat opgevoerd naar de rechter harthelft en van daaruit naar de longslagader, alwaar de druk wordt gemeten. In sommige gevallen wordt bij een te hoge druk onderzocht of de druk direct daalt na toediening van vaatverwijdende medicijnen. Soms is het ook noodzakelijk om een zogenaamde linkskatheterisatie uit te voeren. Daarbij wordt de katheter via de liesslagader ingebracht en gaat dan via de grote lichaamsslagader (aorta) naar de linker harthelft. Op die manier kan dan ook goed het functioneren van de linker hartkamer worden gemeten. Meer informatie over deze onderzoeken vindt u in de folder: "Hartkatheterisatie bij patiënten met Pulmonale Hypertensie". De definitieve diagnose Pulmonale Hypertensie kan pas worden gesteld na dit onderzoek.

laboratoriumLongfunctieonderzoek
Met een longfunctieonderzoek wordt gekeken naar het functioneren van de longen middels het meten van de in- en uitademing. Er kan bijvoorbeeld worden gemeten wat de inhoud van uw longen is, en tevens hoe goed de zuurstofuitwisseling plaats vindt. De tijdsduur van het onderzoek is afhankelijk van de testen die worden uitgevoerd en varieert tussen de 45 en 60 minuten.

Inspanningsonderzoek
De 6 minuten looptest is een inspanningstest waarbij wordt gekeken hoe ver een patiënt op vlak terrein in 6 minuten kan lopen. Tijdens deze test worden uw hartslag en saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) gemeten met behulp van een pulsoxymeter (soort knijper op de vinger). Deze test wordt onder meer gebruikt als graadmeter voor de ernst van de PH. De test wordt ook gebruikt om het resultaat van de ingestelde PH-behandeling te meten. Deze test wordt dan ook regelmatig poliklinisch herhaald.
In de screeningsfase wordt ook in de meeste gevallen een fietsergometrie uitgevoerd. Hierbij wordt u verzocht een zogenaamde “maximale” inspanning te verrichten op een hometrainer, waarbij er van alles wordt gemeten met betrekking tot het functioneren van hart, longen en spieren. In de meeste gevallen wordt hierbij een soort infuus in de slagader in de pols ingebracht voor het precies meten van het zuurstofgehalte en het koolzuurgehalte in het bloed. De test duurt ongeveer 1 uur.

CT-scan
Bij een CT-scan worden met behulp van röntgenstralen verschillende foto’s van uw hart en longen gemaakt. Hiermee kunnen bijvoorbeeld longembolieën (stolsels in de longvaten) ontdekt worden. Tevens kan het longweefsel goed worden beoordeeld.

MRI
Bij een MRI wordt gebruik gemaakt van een sterk magneetveld. Hiermee worden ook het hart en longen in beeld gebracht. Met een MRI kunnen bewegende beelden van het hart worden gemaakt waardoor de werking heel goed te zien is. Eventuele lekkende hartkleppen en scheurtjes in het harttussenschot kunnen hiermee worden aangetoond. Het onderzoek behoort niet tot de standaardonderzoeken en wordt alleen op strikte indicatie uitgevoerd. Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur.

Perfusie scan
Bij dit onderzoek worden radioactieve eiwitdeeltjes in de bloedbaan gebracht (via een infuus). Zo kan de doorbloeding van de longen (perfusie) in beeld worden gebracht. Dit onderzoek wordt vooral gedaan om te kijken of er (chronische) longembolieën aanwezig zijn. Het onderzoek is niet schadelijk en duurt ongeveer 45 minuten.

Pulmonalisangiografie
Bij dit onderzoek wordt een katheter via een bloedvat in de lies of de hals ingebracht. Deze katheter wordt via het hart doorgeschoven tot in de bloedvaten van de longen. Dan wordt via de katheter röntgencontrast vloeistof ingespoten, waarna röntgenfoto’s worden gemaakt. Op deze foto’s zijn dan de bloedvaten van de longen zichtbaar. Met dit onderzoek kunnen bijvoorbeeld longembolieën beter in beeld worden gebracht. Eventueel kunnen tijdens dit onderzoek ook drukmetingen worden gedaan, zoals dat bij de hartkatheterisatie beschreven staat. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Slaaponderzoek
PH kan ook worden veroorzaakt door slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen (groep III, OSAS). Als de anamnese zou kunnen passen bij deze slaapstoornissen kan worden besloten een zogenaamde slaapregistratie te verrichten. Hierbij wordt u een nacht opgenomen waarbij het slaapritme in kaart wordt gebracht. Het onderzoek is niet belastend.


Meer informatie vindt u in de folder "Pulmonale Hypertensie" en "Pulmonale Arteriele Hypertensie".