Onderzoekers

Wij hechten veel belang aan het doen van wetenschappelijk onderzoek naar pulmonale hypertensie. Hiermee zetten wij ons in voor een continue verbetering van onze patiëntenzorg.

Onderzoek verrichten
Binnen het Centrum voor Pulmonale Hypertensie lopen diverse promotieonderzoeken, de resultaten publiceren wij jaarlijks in hoog aangeschreven vakbladen. Gedegen onderzoek verrichten naar een zeldzame ziekte als pulmonale hypertensie is alleen mogelijk als er voldoende patiënten zijn die daaraan mee kunnen en willen doen. Omdat we binnen het Erasmus MC veel mensen met pulmonale hypertensie zien, en hen ook langere tijd volgen, kunnen we verantwoord onderzoek doen.

 

Sarcoïdoseteam