Behandelteam

Het Erasmus MC beschikt over een uitgebreid multidisciplinair team voor de diagnostiek en behandeling van pulmonale hypertensie. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een speciaal zorgpad voor snelle en accurate diagnostiek. Het team beschikt over 15 jaar ervaring op het gebied van PH en is zowel op Nederlands als Europees niveau geaccrediteerd als PH expertisecentrum. Als patiënt kunt u vertrouwen op de deskundigheid van het expertisecentrum Er bestaan uitgebreide samenwerkingsverbanden en overlegmomenten met alle ziekenhuizen in de regio, zodat patiënten met verdenking op PH spoedig kunnen worden verwezen naar ons PH expertisecentrum. Over het algemeen kunnen patiënten die zijn verwezen binnen 2-3 weken worden gezien door een PH specialist, en zo nodig eerder. Tevens volgt bij het eerste bezoek uitgebreide kennismaking met de PH-verpleegkundige(n) waarbij voorlichting wordt gegeven over de aandoening en het verder te volgen traject.

Het PH-team bestaat uit gespecialiseerde longartsen, verpleegkundig specialisten en research verpleegkundigen. Daarnaast maken andere specialisten zoals cardiologen, immunologen, radiologen en pathologen deel uit van het team. Er vindt wekelijks overleg plaats over nieuwe zowel als bestaande PH patiënten.

De artsen vinden het belangrijk u te betrekken bij de keuzes die worden gemaakt en proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen en behoeften.

  Dr. L.M. van den Toorn, longarts

Dr. L.M. van den Toorn, longarts

  Dr. K.A.T. Boomars, longarts

Dr. K.A.T. Boomars, longarts

Dr. Chandoesing

Dr. P.P. Chandoesing

 

Gespecialiseerd verpleegkundigen

  M.E. de Goot-Kap
M.E. de Goot-Kap
  S.E. van Ardennen
S.E. van Ardennen
  C. Kolpa
C. Kolpa
 

Research verpleegkundigen

  Research verpleegkundigen

vlnr. mw. M. Gerrits-Boeye, mw. A. Geel en mw. T. Winter


Secretaresse

  Secretaresse

Mw. A. Krooswijk