Andere websites

Op onderstaande websites vindt u meer informatie.

Het Longfonds gaat nader in op: wat is pulmonale hypertensie, de oorzaak en symptomen ervan, genezen, en de mogelijkheid om te praten met andere mensen met sarcoïdose.

De Stichting PHA Nederland biedt u hulp met het (leren) omgaan met PH. Er worden lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd en u kunt hier veel informatie vinden.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is een overkoepelende organisatie van alle universitair medische centra in Nederland. De NFU geeft uitleg over onder andere patiëntenzorg in de UMC’s.