Stichting PHA Nederland

Algemeen
Pulmonale hypertensie is een vrij onbekende aandoening met ziektesymptomen die de patiënten belemmeren in het normaal dagelijks functioneren hetgeen de kwaliteit van leven sterk beïnvloedt. Uiteindelijk kan PH een fatale afloop hebben.
Het vernemen van de diagnose PH kan dan ook grote impact hebben op zowel de patiënt als zijn omgeving. Er zullen veel vragen rijzen en mogelijk bestaat er tevens behoefte aan contact met lotgenoten.
Uw vragen kunt u natuurlijk eerst aan uw behandelend PH arts of PH verpleegkundige stellen, maar er is ook een PH patiëntenbelangenorganisatie waar u terecht kunt met al uw vragen over PH.

Stichting PHA Nederland
De stichting PHA Nederland is in juni 2003 opgericht. De stichting heeft als doelstelling het welzijn van PH patiënten te bevorderen en bekendheid te geven aan deze zeldzame en ernstige aandoening.

Deze stichting heeft tot doel het welzijn van PH patiënten te bevorderen door:
- Het behartigen van de belangen van patiënten met PH
- Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot PH
- Het geven van voorlichting en verstrekken van informatie aan PH patiënten en betrokkenen.
- Het creëren van mogelijkheden voor patiëntencontact.
- Het verhogen van bekendheid van PH bij derden.

U kunt contact opnemen met het secretariaat van de PH stichting voor meer informatie.
Telefoon: 030-6569631
E-mail: info@pha-nl.nl
Website: www.pha-nl.nl