... / ... / ... / Zorglijn unit P3 / Wat bieden wij?

Wat bieden wij?

Poliklinische zorg
De polikliniek richt zich vooral op het stellen van een diagnose, het geven van advies en uitleg, (kortdurende) behandeling en eventueel een gerichte doorverwijzing. Op de polikliniek werken artsen (arts in opleiding tot psychiater, psychiater), psychologen, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en secretaresses. Vanuit de polikliniek kan samengewerkt worden met andere medisch specialisten in het Erasmus MC.
Als er sprake is van psychiatrische problematiek rondom de zwangerschap kan zo nodig in overleg met de afdeling Gynaecologie van het Erasmus MC een klinisch kraambed op psychiatrische gronden afgesproken worden. Hierdoor kan poliklinische begeleiding van de vrouw in het kraambed worden voortgezet. Na verwijzing naar de polikliniek volgt een intakegesprek van maximaal 2,5 uur. Er wordt diagnostiek verricht en er wordt ingegaan op de specifieke hulpvraag. Indien nodig wordt aanvullend (bloed)onderzoek aangevraagd of wordt er een vervolgafspraak gemaakt. De intakeprocedure wordt afgesloten met een adviesgesprek waarin het behandelplan wordt besproken of een gerichte doorverwijzing volgt.

Kliniek
Op de klinische afdeling worden mensen met uiteenlopende problematiek opgenomen.

Bij de opname is een behandelteam betrokken dat bestaat uit verpleegkundigen, artsen (arts in opleiding tot psychiater, psychiater), therapeuten (activiteitenbegeleider, creatief therapeut, bewegingstherapeut), secretaresses en een kliniek-assistente.
Tijdens opname wordt een individueel behandelprogramma afgesproken. Een onderdeel van het behandelprogramma is gesprekken met de arts. Dit kan individueel zijn of samen met een nauw betrokkene, bijvoorbeeld een partner. Meestal is ook het gebruik van medicijnen een belangrijk onderdeel van de behandeling. Ook wordt lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek verricht. Er kan worden besloten om een medisch specialist uit een ander vakgebied te vragen mee te denken over het onderzoek en de behandeling van eventuele lichamelijke klachten. Tenslotte kan besloten worden om een of meerdere gesprekken te plannen met een maatschappelijk werkende, als er bijvoorbeeld problemen zijn met financiën of huisvesting,

Activiteitentherapie
Tijdens activiteitentherapie wordt  er samen met u gekeken naar uw praktische vaardigheden en mogelijkheden in het kader van uw herstel
Hierbij kunnen aspecten als concentratie, het omgaan met tijdsdruk en het maken van keuzes aan de orde komen.
Door middel van een breed scala aan technieken en expressiematerialen  zoals hout, klei verf, pastelkrijt, wasco of textiel kunt u werken aan het analyseren van uw gedachten en emoties.
Deze materialen bieden ruimte om  gevoelens en gedachten te uiten die soms moeilijk in woorden uit te drukken zijn. De hindernissen die u hierbij ervaart worden met u besproken  en aan de hand hiervan worden er doelen gesteld om deze hindernissen te overwinnen.
Het tonen en bespreken van een werkstuk aan medepatiënten kan (soms) een belangrijke stap zijn in het delen van ervaringen met anderen.

Opname van moeder en kind
Moeders met psychiatrische klachten na de bevalling kunnen op de afdeling samen met hun baby worden opgenomen. Er vindt behandeling plaats van de psychiatrische problematiek van de moeder. Daarnaast worden er specifieke therapieën aangeboden met als doel de kwaliteit van de relatie tussen moeder en kind te verbeteren.

Voor uitgebreide informatie kunt u de website van het Universitair Centrum Zwangerschapspsychiatrie, Erasmus MC bezoeken.