... / ... / ... / Zorglijn unit P3 / Voor wie?

Voor wie?

De zorglijn Ziekenhuispsychiatrie richt zich op mensen met psychiatrische problematiek zoals die in de medische praktijk kan voorkomen. Het gaat hierbij om mensen die tegelijkertijd lichamelijke en psychiatrische klachten hebben. Dit wordt ook wel een psychiatrische aandoening met somatische co-morbiditeit genoemd. Het kan ook gaan om mensen met een lichamelijke aandoening waarvan vermoed wordt dat psychiatrische factoren als (mede)oorzaak van deze lichamelijke aandoening kunnen worden aangewezen. Soms staan bij mensen met ziekenhuispsychiatrische problemen de psychiatrische klachten op de voorgrond, soms juist de lichamelijke.
Voorbeelden van ziekenhuispsychiatische problemen zijn:  
  • ernstige aanpassingsproblemen, angst of depressie ten gevolge van een lichamelijke aandoening
  • psychiatrische klachten, zoals verwardheid of geheugenproblemen, ten gevolge van een lichamelijke aandoening of het gebruik van geneesmiddelen
  • lichamelijke klachten waarvoor bij onderzoek geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden en waarbij vermoed wordt dat psychische factoren een rol zouden kunnen spelen


De zorglijn Moeder&Kind heeft als speciaal aandachtsgebied de “zwangerschapsgerelateerde psychiatrie”. Het gaat hier om vrouwen die psychiatrische klachten ervaren (of deze in het verleden hebben gehad), die zwanger willen worden, zwanger zijn of net bevallen zijn van hun kind. Voor uitgebreide informatie willen wij u graag verwijzen naar het Universitair Centrum Zwangerschapspsychiatrie, Erasmus MC (Website)