... / ... / ... / Zorglijn unit P3 / Algemeen

Algemeen

De zorglijn ziekenhuispsychiatrie houdt zich bezig met de zorg voor patiënten met comorbide somatische en psychiatrische stoornissen. We behandelen deze stoornissen gelijktijdig in samenwerking met verschillende medisch specialisten.  Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie is een specifiek aandachtsgebied in de kliniek (waar de moeder met haar pasgeborene kan worden
opgenomen) en in de polikliniek. Er is gestart met een dagbehandeling voor zwangeren, moeder/kindparen en anderen.

Wat zijn onze aandachtsgebieden?
De polikliniek van de zorglijn Ziekenhuispsychiatrie heeft twee aandachtsgebieden:

1. Zwangerschapsgerelateerde psychiatrie
Hierbij gaat het om patiënten met de volgende problematiek:

 • psychiatrische problemen ontstaan tijdens de zwangerschap of kort na de bevalling;
 • een reeds bestaande psychiatrische stoornis en een zwangerschap(swens);
 • een eerder doorgemaakte postpartum psychose, waardoor een indicatie bestaat voor het “postpartum-psychose-preventieproject’;
 • eerder doorgemaakte andere postpartum problematiek (bijvoorbeeld postpartum depressie);
 • vragen over psychofarmacagebruik tijdens zwangerschap;
 • seksuele traumatisering en zwangerschap;
 • drugsverslaving en zwangerschap.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van het Universitair Centrum Zwangerschapspsychiatrie, Erasmus MC

2. Psychiatrie en somatisch co-morbiditeit
Hierbij gaat het om patiënten met een combinatie van een psychiatrische stoornis en een (ernstige) somatische aandoening. Bij sommige patiënten is de psychiatrische problematiek secundair aan hun somatische aandoening, bij anderen staat het psychiatrische probleem, op de voorgrond. 
Over het algemeen gaat het om de volgende problematiek:

 • ernstige aanpassingsproblemen, angstklachten of een depressie ten gevolge van een somatische aandoening;
 • verwardheid of cognitieve problemen ten gevolge van een somatische aandoening of het medicatiegebruik daarvoor;
 • mogelijke psychiatrische factoren als (mede)oorzaak van somatische klachten;
 • twijfel aan wilsbekwaamheid bij problemen in de somatische behandelovereenkomst, waarbij het vermoeden bestaat van een onderliggende psychiatrische stoornis.

 

Onder de zorglijn valt ook de Psychiatrische Consultatieve Dienst (PDF-document).