... / ... / ... / Zorglijn unit P2 / Polikliniek

Polikliniek

Op de polikliniek worden patiënten met minder ernstige depressieve klachten kortdurend behandeld. De behandeling wordt uitgevoerd volgens richtlijnen, welke zijn gebaseerd op het laatste wetenschappelijk onderzoek. De behandeling kan verschillende onderdelen bevatten, namelijk voorlichting en psycho-educatie, medicatie en psychotherapie (cognitieve gedragstherapie).

Andere mogelijkheden die wij bieden op de polikliniek zijn second opinion en beoordeling voor opname. Ook geven wij advies met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Dit kan door middel van een (eenmalige) beoordeling van de patiënt of eventueel telefonisch.

Werkwijze:

Een intakegesprek duurt twee tot twee en een half uur en bestaat uit een gesprek van een uur met de arts in opleiding tot psychiater (aios) en een gesprek van een halfuur met deze arts en een psychiater. Daartussen zit een pauze waarin de arts met de psychiater overlegt. Meestal worden direct aansluitend de diagnose en het behandeladvies besproken. Indien de diagnose depressie wordt gesteld en behandeling op de polikliniek geïndiceerd is, dan bestaat daarvoor geen wachttijd. Indien de geadviseerde behandeling niet op de polikliniek kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat een andere diagnose wordt gesteld, dan kunnen wij de patiënt hiervoor doorverwijzen.

De wachttijd voor een intake op onze polikliniek bedraagt meestal 2-4 weken.