... / ... / ... / Zorglijn unit P2 / Overige informatie

Overige informatie

Informatie aan derden
In verband met privacy wordt alleen informatie over diagnose en behandeling gegeven aan de patiënt zelf (of de wettelijk vertegenwoordiger) en aan een door de patiënt aangewezen contactpersoon. Deze contactpersoon wordt door het behandelteam benaderd als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld een verslechtering van het toestandsbeeld.

Wetenschappelijk onderzoek
Patiënten, bij wie de diagnose depressie is gesteld, kunnen gevraagd worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Wanneer een patiënt aan wetenschappelijk onderzoek deelneemt, wordt hij of zij met antidepressiva behandeld, die goed werkzaam zijn tegen ernstige vormen van depressie. De behandeling is dus even goed als bij patiënten die niet aan wetenschappelijk onderzoek meedoen. Er vinden geen experimentele behandelingen plaats.

Onderwijs
Aangezien het Erasmus MC een academisch ziekenhuis is kunnen patienten gevraagd worden voor onderwijsdoeleinden. Deelname wordt zeer op prijs gesteld en is vrijwillig.

Aanmelden voor opname
Meestal worden patiënten door hun eigen behandelaar (psychiater) aangemeld voor opname. Als de toestand van de patiënt dit toelaat, verdient een poliklinische inatke voorafgaand aan de opname de voorkeur. Dit met name om de patiënt vantevoren uitleg te kunnen geven over de werkwijze tijdens opname: medicatie-afbouw, medicatievrije observatie, afdelingsregels etc. Dit vergroot de kans op succes van de opname aanzienlijk.