... / ... / ... / Zorglijn unit P2 / Medewerkers

Medewerkers

Medewerkers

Artsen
De patiënt wordt behandeld door één van de twee artsen in opleiding tot psychiater (aios). Deze artsen krijgen supervisie van een psychiater. De arts is verantwoordelijk voor het stellen van een juiste diagnose en het beleid met betrekking tot de behandeling.
Dit beleid wordt in overleg met de patiënt (of wettelijk vertegenwoordiger) in een behandelingsplan opgenomen.
De arts spreekt de patiënt een tot twee keer per week en onderhoudt ook contact met familie en eventueel met hulpverleners van andere instanties.

Verpleegkundigen
Op de gesloten opnameafdeling werken verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Gedurende de opname hebben patiënten het meeste contact met de verpleegkundigen.
Elke patiënt krijgt twee persoonlijk begeleiders. Dit zijn verpleegkundigen, die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de patiënt gedurende de opname. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en zijn of haar familie. Zij zijn onder andere aanwezig bij het opnamegesprek, gaan regelmatig met de patiënt in gesprek over hoe de behandeling loopt,  geven informatie over het ziektebeeld, begeleiden de familie en zijn aanwezig bij familiegesprekken.
Op de afdeling zijn de verpleegkundigen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken; zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de maaltijden er zijn, delen medicatie uit en wandelen met de patiënten. De nadruk ligt op het zorgen voor een rustige en veilige leefomgeving voor patiënten. Daarnaast zijn de verpleegkundigen verantwoordelijk voor de begeleiding van patiënten, bijvoorbeeld bij angst en spanning. Observatie van patiënten ter diagnostiek is ook een belangrijke taak. Daarnaast is het zorgen voor een veilige en rustige leefomgeving van groot belang.

Activiteitentherapie
Tijdens activiteitentherapie wordt  er samen met u gekeken naar uw praktische vaardigheden en mogelijkheden in het kader van uw herstel. Hierbij kunnen aspecten als concentratie, het omgaan met tijdsdruk en het maken van keuzes aan de orde komen.
Door middel van een breed scala aan technieken en expressiematerialen  zoals hout, klei verf, pastelkrijt, wasco of textiel kunt u werken aan het analyseren van uw gedachten en emoties. Deze materialen bieden ruimte om  gevoelens en gedachten te uiten die soms moeilijk in woorden uit te drukken zijn. De hindernissen die u hierbij ervaart worden met u besproken  en aan de hand hiervan worden er doelen gesteld om deze hindernissen te overwinnen. Het tonen en bespreken van een werkstuk aan medepatiënten kan (soms) een belangrijke stap zijn in het delen van ervaringen met anderen.