... / ... / ... / Zorglijn unit P1 / Informatie voor familie

Informatie voor familie

Waarschijnlijk heeft u een heel moeilijke periode achter de rug. Een periode waarin u niet goed begreep wat er met één van uw naaste familieleden aan de hand was. Een periode waarin het misschien moeilijk was om op een leuke manier contact te hebben met uw kind, broer, zus, partner, vader of moeder.

Nu wordt (is) uw familielid wellicht opgenomen op de unit P1 (zorglijn vroege psychose) van de afdeling Psychiatrie. De zorglijn vroege psychose heeft zich gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van een eerste psychose.

Een psychose is een stoornis in de hersenen waardoor mensen de wereld anders waarnemen dan anderen. Hierdoor is het soms moeilijk om op een prettige manier contact met iemand te hebben die een psychose heeft. Het maakt dat u zich misschien steeds verder verwijderd voelt van uw familielid. Misschien bent u ongerust en maakt u zich zorgen. U vraagt zich af wat u kunt doen en hoe u met uw naaste om moet gaan.

De zorglijn vroege psychose probeert de familie zo veel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Het contact tussen u en uw familielid zal prettiger verlopen wanneer u begrijpt wat een psychose inhoudt. Uiteindelijk is het ook in het belang van de patiënt zelf dat er mensen zijn in zijn of haar omgeving die weten wat een psychose is.

Daarom organiseert de zorglijn vroege psychose familieavonden. Heeft u een kind, familielid of partner die in verband met een psychose op onze afdeling is opgenomen, dan zijn onze familieavonden voor u bedoeld. Voor meer informatie over de familieavonden, klik hier.