... / ... / ... / Zorglijn unit P1 / Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten

Deze website bevat onder  andere nuttige informatie voor mensen die eventueel in behandeling komen bij de zorglijn vroege psychose en graag willen weten wat de zorglijn hen te bieden heeft. Ook familieleden kunnen op deze website handige informatie vinden.

Een andere realiteit
Iemand met een psychose neemt de wereld anders waar dan anderen. Dat kan zich uiten in wanen en/of hallucinaties.
Wanen zijn overtuigingen die niet op de werkelijkheid zijn gebaseerd, maar waarin iemand heel sterk gelooft. Meestal neemt de persoon zelf een belangrijke plaats in bij deze waandenkbeelden. Zo kunnen mensen ervan overtuigd raken, dat zij een belangrijke taak hebben te vervullen, bijvoorbeeld iemand die meent de wereld te moeten redden. Sommige gedachten zijn beangstigend. Iemand kan er van overtuigd zijn dat anderen hem kwaad willen doen, of zijn eten willen vergiftigen.
Hallucinaties zijn “zinsbegoochelingen”: iemand hoort, ziet, voelt, ruikt of proeft dingen die anderen niet waarnemen. Het horen van stemmen is de meest voorkomende hallucinatie. Vaak hebben deze stemmen een onprettig karakter. Ze geven bijvoorbeeld commentaar op het doen en laten van iemand. Soms geven ze opdrachten waar iemand zich moeilijk aan kan ontrekken.

Sommige mensen vergelijken psychotische belevingen met dromen. De droomwereld is echter realiteit geworden. Tijdens een psychose bevindt iemand zich vaak in een toestand van verwardheid. Een wirwar van gedachten en gevoelens komt in hem op. Concentreren is moeilijk. Iemand die psychotisch is, is vaak onrustig maar kan op andere momenten volkomen uitgeput zijn. Het normale dag- en nachtritme is meestal verstoord en slapen lukt slecht.

 

Wat moet u doen?
Wellicht herkent u uzelf in bovenstaande informatie, en vraagt u zich af wat u moet doen.
Misschien is het goed te weten dat u niet de enige bent die dit overkomt.

Een psychose komt regelmatig voor, meestal bij jong-volwassen mensen. Van iedere 100 jonge mensen zijn er 3 die ooit een psychose doormaken - daarmee komt een psychose vaker voor dan diabetes (suikerziekte) bij jonge mensen. Een psychose kan iedereen overkomen. Zoals elke andere ziekte, kan een psychose goed behandeld worden.

Wanneer u meent een psychose te hebben en hiervoor graag hulp wilt krijgen, is het een goede eerste stap om naar de huisarts te gaan. Deze kan uw klachten in kaart brengen en samen met u bekijken wat een goede volgende stap zou zijn. De huisarts kan u bijvoorbeeld verwijzen naar het RIAGG of hij adviseert u op te laten nemen in een kliniek, zoals de zorglijn P1 van het Erasmus MC.

Anoiksis is een patiëntenvereniging voor mensen met schizofrenie of andere psychotische stoornissen. Voor meer informatie over allerhande onderwerpen aangaande een psychose kunt u terecht op www.anoiksis.nl

Positieve en negatieve symptomen
Wanen, hallucinaties en verwardheid worden ook wel positieve symptomen genoemd. Met positief wordt niet bedoeld: prettig of leuk. Het gaat om ervaringen die uitsluitend tijdens een psychose beleefd worden en daarbuiten niet. Een psychose kent ook negatieve symptomen. Het gaat hierbij om normaal gedrag, dat iemand tijdens een psychose als het ware kwijtraakt. Iemand lijkt alle energie te verliezen en heeft weinig belangstelling voor sociale contacten, werk of hobby’s. Het vervullen van huishoudelijke taken of zichzelf verzorgen kan al een enorme opgave zijn.

(Bron: Folder Psychose; informatie voor cliënten, familie en andere betrokkenen van het Trimbos Instituut.)