... / ... / Patientenzorg / Psychiatrische consultatieve dienst

Psychiatrische consultatieve dienst

Psychiatrische consultatieve dienst:

De psychiatrische consultatieve dienst is betrokken bij de psychiatrische zorg voor mensen die opgenomen zijn binnen het Erasmus MC vanwege lichamelijke problemen. Wanneer er bij een patiënt sprake is van psychiatrische problematiek, of het vermoeden hierop, dan kan een arts binnen het Erasmus MC de psychiatrisch consultatieve dienst vragen voor psychiatrische diagnostiek en behandeladviezen.

De dienst bestaat uit artsen, een psychiater en een senior verpleegkundig consulent psychiatrie.

Binnen de psychiatrische consultatieve dienst wordt onderzoek gedaan naar voorspellende factoren voor het ontstaan van een acute verwardheid na een hartoperatie. Deze acute verwardheid wordt ook wel een “delirium” genoemd. Ook wordt onderzocht hoe mensen daarna vervolgens op verschillende gebieden functioneren (het algemeen functioneren, denk- en geheugenfuncties, kwaliteit van leven).