... / ... / Onderwijs / Opleiding tot verpleegkundige

Opleiding tot verpleegkundige

 

Algemeen
Binnen de afdeling Psychiatrie worden gemiddeld 12 studenten opgeleid tot verpleegkundige.  Er zijn allerlei variaties in opleiding en stageduur. In grote lijnen kun je hierin een onderscheid maken tussen:

  • Studenten die opgeleid worden tot verpleegkundige niveau 5, via het HBO-V traject.
  • Studenten die opgeleid worden tot verpleegkundige niveau 4, via het MBO-V voltijd traject.

Let op! Er zijn geen MBO-V BBL studenten vacatures

De opleiding tot verpleegkundige niveau 5
De HBO-V studenten komen van de Hogeschool Rotterdam. Plaatsing gebeurt via overleg tussen Bureau Externe Betrekkingen van de Hogeschool en de afdeling Initieel onderwijs van het Erasmus MC.

Studenten van de voltijd opleiding HBO-V worden een stageplek aangeboden middels deze samenwerking. Studenten die geïnteresseerd zijn in een stageplek binnen de afdeling psychiatrie kunnen dit kenbaar maken via Bureau Externe Betrekkingen van de Hogeschool. Er kunnen geen garanties worden verleend aan het uiten van deze wens.

Sinds september 2006 is er ook de mogelijkheid om de opleiding in een duale variant te doen. Dit houdt in dat er na een basisperiode van 2 jaar theorie, 2 jaar werkervaring opgedaan zal worden in de zorgsector waarin men wil afstuderen. Kiest men dus voor de route Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), dan zal de praktijkervaring geheel binnen deze zorgsector opgedaan worden. De eerste 2 jaar gaan middels de voltijd stroming, in het 2e jaar kan er gesolliciteerd worden naar een stageplek. Plaatsing van studenten gaat dan op dezelfde manier als beschreven maar tevens wordt hier een selectiedag aan gekoppeld. Dit geldt voor de duale studenten. Deze opleiding duurt dus in totaal 4 jaar.

De opleiding tot verpleegkundige niveau 4 
Binnen de afdeling Psychiatrie worden alleen MBO-V studenten opgeleid die de voltijd opleiding van de MBO-V GGZ stroming volgen. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door een Regionaal Opleiding Centrum (ROC).  Op dit moment is dat voor de afdeling Psychiatrie het Albeda College. Het gaat hierbij dus alleen om de stage-leren variant.

Overige studenten
De overige categorie studenten zijn studenten die in een enkel geval vanuit een andere route, in overleg met de afdeling Psychiatrie via de afdeling Initieel onderwijs geplaatst worden.

Informeren
Ga naar de informatiepagina's van de opleiding.