... / ... / Onderwijs / Opleiding tot psychiater

Opleiding tot psychiater

 

De opleiding tot psychiater kan voor een groot deel op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC gevolgd worden. De opleider is Dr. W.W. van den Broek, de plaatsvervangend opleider is Dr T.K. Birkenhager.

Er is plaats voor twaalf artsen in opleiding (vier per jaar), met daarnaast één of meer artsen die een promotieonderzoek doen en er is ruimte voor keuzestages. De opleiding voldoet aan de nieuwe eisen van de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP). Hier een meer gedetailleerde beschrijving van de visitatie commissie psychiatrie.


Op de afdeling wordt intensief supervisie gegeven en zijn er veel onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld patiëntdemonstraties, wetenschappelijke bijeenkomsten, bedside teaching, neurologie, interne geneeskunde, geriatrie).

De opleiding tot psychiater in het Erasmus MC maakt deel uit van het Consortium Zuidwest Nederland die participeren in het landelijk cursorisch onderwijs van de Vervolgopleiding Psychiatrie.
Het onderwijs dat geboden wordt is opgebouwd volgens het nieuwe opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Deze stelt probleemgeoriënteerd, contextueel en competentiegericht opleiden centraal (HOOP, 2009).

Er is een goed functionerende opleidingscommissie met een ruime vertegenwoordiging van de aios die de opleider adviseert met betrekking tot alle beleidszaken rond de opleiding.

De opleiding tot psychiater met het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie
In aansluiting op de algemene psychiatrie opleiding is het mogelijk om bij de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie, Erasmus-MC Sophia het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie te volgen. De opleiding is ingedeeld in halfjaarlijkse stages zodat de AIOS in aanraking komt met verschillende patiëntenpopulaties en een grote diversiteit aan problematiek. Een half jaar stage in het kader van de basisopleiding is uiteraard mogelijk.

De polikliniek biedt naast een stage voor de meer algemene kinderpsychiatrische beelden (ontwikkelingsstoornissen, internaliserende problematiek) ook de mogelijkheid tot stage(s) binnen gespecialiseerde teams, zoals het team voor eetstoornissen, het team voor consultatieve en liaison kinder- en jeugdpsychiatrie, als ook het team dat zich richt op infants (0-3 jarigen) van ouders met en zonder psychiatrische problematiek. Daarnaast is onze afdeling medebehandelaar bij kinderen met zeldzame somatische aandoeningen waarbij tevens sprake is van vroege ontwikkelingsstoornissen, zoals tubereuze sclerose, stoornis van Angelman, neurofibromatose en stapelingsziekten waarvoor het Erasmus MC landelijk expertisecentrum is

Ook een klinische stage is deel van de opleiding. Onze adolescentenkliniek is gespecialiseerd in de behandeling van adolescenten met ernstige eetstoornissen, met ernstige somatoforme stoornissen, met levensbedreigende conversies en met ernstige somatische problematiek in combinatie met psychiatrische stoornissen. De kinderkliniek heeft naast expertise wat betreft bovengenoemde stoornissen veel ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen in de leeftijd van 3 -12 jaar met complexe, vaak al lang durende problematiek waardoor de ontwikkeling gestagneerd is.

Als academische opleiding besteden we veel aandacht aan onderzoek op onze afdeling. Gezamenlijke besprekingen en bijeenkomsten met onderzoekers van onze internationaal hoog aangeschreven onderzoeksgroep vormen een vast onderdeel van het weekprogramma. Participatie in lopend onderzoek binnen onze onderzoeksgroep wordt aangemoedigd.

De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC - Sophia is niet alleen een inspirerende omgeving voor AIOS maar laat zich ook graag inspireren door enthousiaste toekomstige collega's!

Mocht u geïnteresseerd zijn of meer informatie willen over de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met Dr. M.B. Hofstra, coördinator aandachtsgebied, via m.hofstra@erasmusmc.nlPlaatje mensen op een roltrapDe opleiding tot psychiater met het aandachtsgebied volwassenpsychiatrie
Hier vind u het opleidingsschema voor het aandachtsgebied volwassenpsychiatrie aan het Erasmus MC.

Het opleidingsschema begint met drie stages klinische psychiatrie: psychotische stooornissen, depressieve stoornissen en ziekenhuispsychiatrie. De volgorde waarin deze halfjaarlijkse stages worden doorlopen kan wisselen maar vinden plaats in de eerste twee jaar van de opleiding.

Hierna volgt een stage van een jaar ambulante psychiatrie en psychiatrische psychotherapie. Deze stage vind plaats op de polikliniek en/of dagbehandeling.

De stage consultatieve psychiatrie vind plaats in het Erasmus MC-Centrumlocatie en kan voor de helft ook plaats vinden in Erasmus MC-Daniel den Hoed .

Lokaal opleidingsplan psychiatrie in het Erasmus MC met de beschrijving van de stages Algemene psychiatrie. De stage consultatieve psychiatrie staat beschreven in de keuzestages voor de opleiding tot psychiater in het erasmus MC en kunnen zowel op de Centrumlocatie van het Erasmus MC als in de Erasmus MC-Daniel den Hoed worden gevolgd.

De stage acute psychiatrie kan gedaan worden bij de lokale convenant partners en het keuzejaar elders.

De keuzestages voor de opleiding tot psychiater in het Erasmus MC zijn consultatieve dienst, ziekenhuispsychiatrie, zwangerschapsgerelateerde psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek.De opleiding tot psychiater met het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie

In aansluiting op de algemene psychiatrie opleiding is het mogelijk om bij de Bavo Europoort het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie te volgen.
Deze opleiding duurt twee jaar en bestaat uit een half jaar klinische stage in het klinisch centrum ouderenpsychitatrie gevolgd door een jaar ambulante ouderenpsychiatrie in combinatie met consultatieve ouderenpsychiatrie en het laatste half jaar van bestaat uit een somatische stage klinische geriatrie.

Deze patiëntengroep wordt gekenmerkt door zowel gerontopsychiatrische problematiek zoals psychotische stoornissen, stemmingsstoorrnissen, angststoornissen, verslavingen, stoornissen met somatische symptomen als psychogeriatrische problematiek zoals cognitieve stoornissen.
Daarnaast spelen in de groep vaak aanpassingsproblemen en somatische problematiek een grote rol in de klachten. Comorbiditeit van de hierboven genoemde problematiek is meer regel dan uitzondering, dit compliceert de behandeling maar levert ook meteen de  uitdaging, om samen met andere specialisten de zorg zo optimaal mogelijk te krijgen voor deze doelgroep. 

Meer informatie over de opleiding met aandachtsgebied ouderenpsychiatrie vindt u op de website https://www.parnassia-academie.nl/opleidingen/psychiatrie, maar u kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met I. Groeneweg-Koolhoven, ouderenpsychiater, kliniek ouderenpsychiatrie Nieuwe Binnenweg via email: I.Groeneweg@parnassiagroep.nlHersenen in gloeilampSecretariaat Opleiding en Onderwijs Psychiatrie

Bezoekadres
Kamer Dp-0424
s Gravendijkwal 230
3015 CE ROTTERDAM

Tel.: 010 7033237
Mail: opleiding.psychiatrie@erasmusmc.nl

Opleider: Prof.dr. W.W. van den Broek, psychiater

Plv opleider: Dr. T. Birkenhäger, psychiater
Secretaresse: Saskia Drent-Helmstrijd, afwezig op woensdag

Onderwijsbureau Consortium
Coördinator: Mw. M.W. de Bos
Secretaresse: Mw. H.J. Gussinklo
consortium@erasmusmc.nl
Tel.: 010-7035120

Postadres
Postbus 2040
3000 CA  Rotterdam