... / ... / Over Plastische Chirurgie / Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Over Plastische Chirurgie 4De afdeling plastische, reconstructieve en handchirurgie van het Erasmus MC houdt zich zeer actief bezig met wetenschappelijk onderzoek.

Dit heeft in de afgelopen jaren veel wetenschappelijke bijdragen aan internationale en nationale literatuur opgeleverd. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere promoties op het brede wetenschappelijke gebied van de plastische chirurgie. Een uitgebreid en meer gedetailleerd inzicht in dit wetenschappelijk onderzoek vind u in de bijgevoegde activities reports.