... / ... / ... / ... / Aandoeningen / Polydactylie

Polydactylie

Polydactylie is een aandoening van één of beide handen waarbij meer dan vijf vingers per hand aanwezig zijn. De aandoening loopt uiteen van een klein weke delen aanhangsel aan één van de vingers tot een hand met acht vingers. Het kan ook aan de voeten voorkomen. Deze aandoening wordt ook door ons behandeld.

Eén op 3000 levend geborenen in de blanke populatie en één op de 300 in de negroide populatie laat een vorm van polydactylie zien.
Polydactylie kan soms gepaard gaan met een syndroom. Om dit uit te zoeken is een consult van de klinisch geneticus aangewezen. Hij/zij kan advies geven over de erfelijke aspecten.

Polydactylie van de pink komt het meest , gevolgd door polydactylie van de duim. Een extra vinger van de wijs-, middel-, en ringvinger komt zeer zeldzaam voor.

De polydactylie van de duim staat op zichzelf en is meestal geen onderdeel van een syndroom. Het type duimpolydactylie wordt bepaald door het niveau van waar het bot dubbel is aangelegd. Aan de hand van een röntgenfoto wordt de afwijking geclassificeerd.

Behandeling
Polydactylie van de duim. In verband met veiligheid van het geven van narcose aan uw kind, kiezen wij er voor om uw kind met een extra duim te opereren op een leeftijd van ongeveer 12 maanden. Dit staat de ontwikkeling van de duim en de hand niet in de weg. Bij de meer ingewikkelde vormen zijn mogelijk meerdere behandelingen noodzakelijk over een langere periode.

De operatie en nabehandeling
De operatie wordt uitgevoerd onder algehele anaesthesie, meestal in dagbehandeling. Over de opname en de voorbereiding kunt u elders informatie op deze site vinden.
Na de operatie zien we uw kind na ongeveer 6 weken terug op ons spreekuur. Het verband dat we aanbrengen tijdens de operatie, zal tot die tijd blijven zitten. Afhankelijk van het type polydactylie van de duim, wordt gekozen voor een specifieke nabehandeling. Meestal volgt na het uitpakken nog een periode van oefentherapie en het dragen van een afneembare spalk.

Polydactylie van de pink
Ook de behandeling van deze aangeboren afwijking is afhankelijk van het type extra pink.
Wanneer de pink op een steeltje van huid staat, kan er voor gekozen worden om op zeer jonge leeftijd (jonger dan 3 maanden) de extra pink te 'clippen'. Dit is hetzelfde principe als het afklemmen van de navelstreng. Na ongeveer 10 dagen valt de pink er vanzelf af. Wanneer uw kind ouder is dan 3 maanden, zullen we de extra pink verwijderen onder narcose.
Bij extra pinken die meer ontwikkeld zijn, zal een correctieve ingreep plaatsvinden op een leeftijd van ongeveer 12 maanden, onder algehele anesthesie en meestal in dagbehandeling. Soms zijn meerdere operaties nodig voor een functioneel eindresultaat.

Complicaties
Groeistoornissen, gewrichtafwijkingen en nagelafwijkingen kunnen optreden. Soms ontstaan in de tijd standsafwijkingen. Afhankelijk van de ernst kan een aanvullende operatie noodzakelijk zijn.

Te verwachten resultaat
Het resultaat van de operatie is sterk afhankelijk van de uitgangssituatie. Bij eenvoudige vormen van polydactylieen zal de handfunctie na de operatie zich normaal ontwikkelen. De littekens geven zelden problemen.