Schisisteam

Schisisteam

 
Kinderen met een schisis (een spleet in de lip, de kaak en/of het gehemelte) en hun ouders worden begeleid door een team van behandelaars: het schisisteam. Dit team bestaat sinds 1966. Jaarlijks worden er 45-70 nieuwe kinderen aangemeld. Het verzorgingsgebied beslaat met name regio Rotterdam tot: Leiden, Tilburg en geheel Zeeland.
Lees meer
schisis

Op deze website leest u waar u de komende tijd mee te maken krijgt en wat de schisis voor u en uw kind kan betekenen. We bespreken de medische problemen, voedings-en/of spraakproblemen en gaan in op de verzorging. Tevens geven wij een weergave van de mogelijke psycho-sociale aspecten als gevolg van de schisis.

Lees minder