... / ... / ... / ... / Aandoeningen / Verhoogde hersendruk

Verhoogde hersendruk

Bij craniosynostose kan verhoogde hersendruk ontstaan door één of meerdere van de volgende oorzaken:

  1. Door een te klein schedelvolume voor de groeiende hersenen
  2. Door een toename van de hoeveelheid hersenvocht (liquor)
  3. Door verminderde afvloed van bloed uit de hersenen
  4. Door obstructieve slaap apneus
     

Met name de oogzenuw kan schade oplopen van langdurig bestaande verhoogde hersendruk. Hierdoor kan het gezichtsvermogen schade oplopen.

De volgende symptomen kunnen optreden:

  • Gedragsveranderingen,
  • Onrustig slaappatroon,
  • Hoofdpijnklachten, met name ook in de nacht of bij wakker worden in de ochtend,
  • Een daling van het gezichtsvermogen in de loop van een aantal weken.

   
Deze symptomen kunnen echter ook in het geheel ontbreken en om die reden is frequente controle door de oogarts noodzakelijk. Met een oogonderzoek (oogspiegelen of fundoscopie) kan de aanwezigheid van vocht rondom de oogzenuw (papiloedeem) worden onderzocht. In een klein aantal gevallen kan er sprake zijn van verhoogde hersendruk zonder dat er papiloedeem zichtbaar is. Bij twijfel kan er een extra onderzoek worden gedaan met een OCT scan. Hierbij wordt de dikte gemeten van het netvlies, wat een betrouwbare maat is voor hersendruk. Bij dit onderzoek moet een kind gedurende een paar seconde geconcentreerd naar een lampje kijken. Om die reden lukt dit onderzoek alleen bij kinderen van minstens 3 jaar oud die zich voldoende kunnen concentreren.

Het meest betrouwbare onderzoek om de hersendruk vast te stellen is het inbrengen van een drukmeter in de schedel. Dit betekent dat op de operatiekamer, onder narcose, een klein boorgaatje gemaakt moet worden in de schedel, waarna de drukmeter wordt ingebracht. Vervolgens gaat het kind naar de intensive care en wordt de hersendruk gedurende de gehele nacht gemeten. Gezien de belasting die dit onderzoek geeft wordt alleen in speciale gevallen hiertoe overgegaan.