... / ... / Patiëntenzorg / Afspraak maken

Afspraak maken

Naar alle waarschijnlijkheid bent u doorverwezen door een huisarts of een medisch specialist. Om een afspraak te krijgen stuurt u de verwijzing met uw gegevens naar:

Erasmus MC, Centrumlocatie
T.a.v. Centrum voor Pijngeneeskunde
’s-Gravendijkwal 230
3015 CE te Rotterdam.

Het is helaas niet mogelijk om voor het intake gesprek telefonisch een afspraak te maken.
Dit heeft onder meer te maken met het feit, dat wij u een vragenlijst toesturen, waarvan wij verwachten dat u deze zo volledig mogelijk invult. Deze vragenlijst kunt u terugsturen met behulp van de meegezonden retour envelop. Hier hoeft u dus geen postzegels op te plakken.

Nadat wij de vragenlijst van u terug hebben gekregen wordt bepaald voor welk spreekuur u wordt uitgenodigd, of er een spoedindicatie is en waar u de afspraak krijgt.

Vergoeding zorgkosten
Het is belangrijk dat u contact opneemt met uw zorgverzekering vóórdat u naar de afspraak komt. Als uw verzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC, betaalt u mogelijk een deel van de kosten van uw behandeling zelf. Als er wel een contract is, hangt het van uw polis af of u de behandeling vergoed krijgt. Bij bepaalde polissen worden de kosten van uw behandeling in het Erasmus MC niet of slechts gedeeltelijk vergoed. Zorg dat u niet voor verrassingen komt te staan en informeer tijdig bij uw verzekeraar naar de polisvoorwaarden.