Oratie Ron van Schaik: (Be)handel met voorkennis!

Nieuwe leerstoel Farmacogenetica voor hoogleraar Ron van Schaik.

(Be)handel met voorkennis!

Op vrijdag 28 maart 2014 hield Prof. Dr. Ron van Schaik zijn inaugurele rede. Prof. van Schaik is binnen het Erasmus MC werkzaam als Laboratoriumspecialist Klinische Chemie en heeft zich gespecialiseerd in de Farmacogenetica.

Tijdens zijn oratie getiteld “(Be)handel met voorkennis!” gaf hij aan dat “Onder artsen het bewustzijn toeneemt dat we steeds beter kunnen voorspellen hoe patiënten reageren op geneesmiddelen door middel van een simpele DNA test. “

Het aantal uitgevoerde bloed- of speekseltesten bij de Afdeling Klinische Chemie stijgt de afgelopen tijd sterk:  in het afgelopen jaar met 50 procent naar ongeveer 1200.  In 2006 is begonnen met een handvol testen voor patiënten die kampten met bijwerkingen van bijvoorbeeld antidepressiva. Nu wordt er steeds vaker preventief, dus voorafgaand aan de start van therapie, gescreend.

Volgens de nieuwe hoogleraar heeft ongeveer 10 procent van de bevolking een genetische aanleg waardoor medicijnen te langzaam worden verwerkt. “De standaard voorgeschreven dosering kan dan leiden tot een overmatige blootstelling. De patiënt loopt hierdoor risico. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat patiënten met een heel snelle afbraak van geneesmiddelen worden onder behandeld met alle gevolgen van dien. Door te behandelen met voorkennis, verkregen uit een Farmacogenetische test,  kan er ook een kostenreductie plaatsvinden in de zorg. Bijvoorbeeld door reductie van het aantal ligdagen van de patiënt.

De visie van Prof. Dr. Van Schaik is duidelijk: “(Be)handel met voorkennis, dan behandel de je patiënt veilig en effectief”

Binnen de Afdeling Klinische Chemie vindt deze Farmacogenetische diagnostiek plaats, en worden 20 verschillende DNA testen aangeboden voor de diagnostiek. Per geneesmiddel  kan een andere test van belang zijn. Ongeveer 80% van alle geneesmiddelen kan worden voorspeld door analyse van de Farmacogenetica Big Five volgens Prof. Dr. Van Schaik: CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 en VKORC1 . Wilt u deze diagnostiek aanvragen dan kunt u op deze website meer informatie vinden. Het Farmacologisch laboratorium van de Afdeling Klinische Chemie fungeert zowel nationaal (SKML/NVKC) als internationaal (IFCC) als Referentiecentrum voor de Farmacogenetica.

 

Door: Miranda Blokland

 (bron:http://sigmund.volkskrant.nl)

gepubliceerd: 6 december 2018

Deel deze pagina: