... / Perskamer / Veelgestelde vragen Opening BSL3 laboratorium

Veelgestelde vragen Opening BSL3 laboratorium

Het Erasmus MC opent een Bio Safety Level 3 laboratorium (BSL3) voor onderzoek naar infectieziekten. Dit is een speciaal laboratorium dat voldoet aan hoge internationale veiligheidseisen op dit gebied. Het Erasmus MC zet zich in voor een gezonde bevolking en wil ervoor zorgen dat Nederland voorop loopt in de preventie en bestrijding van ernstige infectieziekten. Voor onderzoek naar de oorzaken van infectieziekten en de ontwikkeling van bijvoorbeeld vaccins en geneesmiddelen is een dergelijk laboratorium onmisbaar.

 

Wat is een BSL3 laboratorium

De term biosafety level  3 (afgekort tot BSL3) verwijst naar het niveau van de voorzorgsmaatregelen om veilig te kunnen werken met biologische stoffen zoals virussen en bacteriën. Een BSL3 lab is een laboratorium waar wetenschappers veilig onderzoek kunnen doen naar infectieziekten die zijn ingedeeld in risicoklasse 3 (van vier).

Waarom is een BSL3 laboratorium nodig?

Infectieziekten vormen een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. De problematiek neemt toe door toenemende internationale handel, toerisme en klimaatverandering. Voor betere preventie, en voor bestrijding (door ontwikkeling van diagnostica, vaccins en geneesmiddelen) is wetenschappelijk onderzoek naar de aard en eigenschappen van gevaarlijke virussen en bacteriën essentieel.

Wat voor onderzoek wordt gedaan in een BSL3 laboratorium?

Er wordt onderzoek gedaan naar veroorzakers van ernstige ziekten die zijn ingedeeld in risicoklasse 3. Dit zijn ziekten die zich kunnen verspreiden onder de bevolking, maar waartegen wel bescherming van mensen mogelijk is met vaccins of medicijnen. Denk aan nieuwe varianten van influenza, tuberculose en tyfus.

Wordt in het BSL3 lab onderzoek gedaan naar Ebola en het pokkenvirus?

Nee. Er wordt geen onderzoek gedaan naar het Ebolavirus en pokken. Dat zijn infectieziekten die zijn ingedeeld in risicoklasse 4 die alleen kunnen worden onderzocht in een BSL4 laboratorium. Daarvan zijn er in Europa een klein aantal en geen in Nederland.

Hoe ziet dit BSL3 laboratorium eruit?

Het lab zelf is ongeveer 800 m2 groot en heeft 8 onderzoeksruimten. Boven en onder het lab zijn technische ruimten voor de hoogwaardige technische voorzieningen.  De luchtdruk in het lab is lager dan die van de omgeving, en nog lager in de werkruimten zodat de lucht altijd ‘naar binnen’ stroomt. Voorzieningen voor desinfectie zijn ingebouwd en alle afval wordt ter plaatse onschadelijk gemaakt.

Voor wie is het laboratorium toegankelijk?

Het lab is alleen toegankelijk voor daarvoor opgeleide wetenschappers die er werken.  De procedures worden eerst getraind. Iedereen heeft persoonlijke toegangscodes.

Hoe werken medewerkers in het BSL3 laboratorium?

Medewerkers gaan het lab binnen via sluizen en gekleed in speciale kleding. Er wordt gewerkt in speciale (gesloten) kasten, ook wel isolatoren. Alle afval wordt eerst ontsmet voordat het wordt afgevoerd.