Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 01 maart 2019
Nieuwe behandeling bij hartfalen in het basispakket
Minister Bruins (VWS) laat systeem voor monitoren hartfalen op afstand voorwaardelijk toe tot basispakket
Dr. Jasper Brugts, cardioloog in het Erasmus MC, leidt het Nederlandse onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met hartfalen. Met een geïmplanteerde sensor kunnen patiënten op afstand gevolgd worden door de cardioloog, waardoor deze op tijd preventief kan ingrijpen om verergering van hartfalen en ziekenhuis opname te voorkomen. Aan het onderzoek doen 20 hartcentra in Nederland mee.
Een stijging van de zogenaamde vullingsdruk van het hart is een belangrijke indicatie van verergering van hartfalen. Door de vullingsdruk op afstand te monitoren kan een cardioloog eerder ingrijpen en klachten van hartfalen voorkomen, en zo ook de eventueel aanstaande opname voor hartfalen. In plaats van bestrijding van symptomen van hartfalenklachten, kunnen deze door middel van de sensor op afstand proactief en preventief worden aangepakt. Het systeem heet CardioMEMS en bestaat uit een implanteerbare druksensor en een kussen met meetapparatuur. Als de patiënt op het kussen ligt, wordt de vullingsdruk in het hart gemeten en worden de gegevens via een beveiligde internetverbinding naar de cardioloog in het ziekenhuis gestuurd. Omdat er twintig centra meedoen aan het onderzoek, is dat veelal het eigen ziekenhuis. Dr. Jasper Brugts: “Door de patiënt actief te monitoren, weet de cardioloog of er bijvoorbeeld een verandering van medicatie nodig is. Wij verwachten het aantal ziekenhuisopnames drastisch te kunnen verminderen.” Tevens wordt hierdoor een verbetering van de kwaliteit van leven verwacht, omdat de patiënt kan worden geholpen voordat de klachten verergeren en niet steeds naar het ziekenhuis hoeft te reizen voor controleafspraken.

Het Zorginstituut Nederland en minister Bruins van VWS hebben gezamenlijk een subsidie van 3,8 miljoen euro voor zorgkosten en een onafhankelijk subsidie van de producent Abbott van 1,8 miljoen euro voor studiekosten beschikbaar gesteld voor Voorwaardelijke Toelating van CardioMEMS in het basis pakket zorg voor patiënten met chronisch hartfalen NYHA III. De deelnemers zijn het afgelopen jaar opgenomen geweest in het ziekenhuis als gevolg van hartfalen. Brugts: “Met deze subsidie gaan we in twintig centra onderzoeken of toepassing van CardioMEMS de kwaliteit van leven verbetert, het aantal ziekenhuisopnames vermindert en of het kosteneffectief is.”

Dr. Brugts is verheugd over de voorwaardelijke toelating: “Hiermee kunnen we in Nederland deze innovatie in de zorg voor hartfalen sneller bij de patiënten krijgen die echt deze hulp nodig hebben. De minister investeert hiermee in zorginnovatie, e-health en telemonitoring op het gebied van chronisch hartfalen.” Het onderzoek start op 1 april 2019. Brugts: “Als na drie jaar blijkt dat de CardioMEMS sensor de kwaliteit van leven inderdaad verbetert als ook het aantal ziekenhuis opnames vermindert, dan zal de CardioMEMS definitief opgenomen worden in de basisverzekering.”

Zie ook berichtgeving in de Staatscourant en de website van het ministerie van VWS. 
Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.