Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 27 september 2017
DNA profiel psychiatrische patiënten maakt medicatie op maat mogelijk
Erasmus MC opent polikliniek Farmacogenetica voor psychiatrische patiënten
Het Erasmus MC heeft een polikliniek Farmacogenetica in het leven geroepen. Hier kunnen patiënten terecht die beginnen met psychiatrische medicatie. De dosering wordt in deze polikliniek vastgesteld op basis van hun DNA-profiel, waardoor medicatie op maat mogelijk is. Vooralsnog betreft het een proef tot eind 2017.
Medicatie voor psychiatrische patiënten heeft vaak bijwerkingen of blijkt niet effectief. Het is vaak zoeken naar het juiste medicijn en de juiste dosering per individuele patiënt. De genetische aanleg van patiënten kan een rol spelen in het omzetten en afbreken van medicatie. Vijf tot 10% van de mensen heeft bijvoorbeeld een probleem een enzym in de lever waardoor ze meer bijwerkingen of minder werkzaamheid van medicatie kunnen hebben dan andere mensen. Met DNA-profilering heeft men bij voorbaat meer zekerheid over de werking van de medicatie.
Tot medio december 2017 kunnen patiënten verwezen worden via het verwijsformulier op de website: www.erasmusmc.nl/psychiatrie/verwijzers.

Het Erasmus MC is uniek met deze specialistische polikliniek. De poli past in het streven van het Erasmus MC om te komen tot Personalized Medicine: effectievere zorg met minder bijwerkingen, dus een veiligere behandeling.  

De polikliniek Farmacologie is een initiatief van de afdelingen Klinische Chemie (prof.dr. Yolanda de Rijke en prof.dr. Ron van Schaik) en Psychiatrie (prof.dr. Witte Hoogendijk) en wordt gehouden door dr. Roos van Westrhenen, psychiater en klinisch farmacoloog.
Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.