Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 23 december 2016
Spoedkeizersnede nu ook op verloskamer
Zwangere vrouwen kunnen per spoedkeizersnede bevallen op een speciaal daarvoor ingerichte verloskamer
Op 23 december is de nieuwe operatiekamer op de afdeling Verloskunde van het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in gebruik genomen. Deze Verloskunde Operatie Kamer (VOK) is bedoeld om bij zwangere vrouwen die een groot risico op complicaties hebben, snel een spoedkeizersnede te kunnen doen op hetzelfde bed en in dezelfde kamer. De VOK bevindt zich op het nieuwe verloskamercomplex.

De opening van de VOK verhoogt de veiligheid vanwege de ligging tussen de andere verloskamers. De zwangere vrouwen die hier kunnen bevallen zijn hoog-risico patiënten, bijvoorbeeld lijdend aan hart- en vaatziekten of andere ziekten. De VOK is geschikt voor verloskundige zorg en intensieve monitoring van hart en bloedsomloop. De nauwe samenwerking tussen verschillende specialismen en afdelingen op de VOK en het kunnen verrichten van een spoedkeizersnede op een verloskamer is uniek in Nederland.

In januari 2016 is het nieuwe verloskamercomplex, één van de meest moderne en innovatieve verloskamer afdelingen in Nederland, in gebruik genomen. De afdeling Verloskunde levert in multidisciplinair verband dagelijks zorg aan ernstig zieke zwangere vrouwen en werkt daarbij nauw samen met de anesthesioloog, de cardioloog, de internist en de neonatoloog.

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.